Rycerz Niepokalanej - Luty 1926
RN 2/1926
36 NIEBO
M. K.
38 KLUCZ OGNISTY
Frater

Z cyklu: "Marja nasza pomoc".

41 Moje wrażenia z Lurd
Ch....ski

Kto miał sposobność przebywać we Francji ten zapewne zauważył, że większa część narodu francuskiego odpadła od wiary, to też z pewną nienawiścią spoglądają wyrodni Francuzi na nasze polskie pielgrzymki; Lurd jednak rozbrzmiewa na całą Francję.

44 Nawrócenie przez Cudowny Medalik w Warszawie

"Sodalis Marjanus" rok XXIV nr. 12.