ISKIERKI
Drukuj

Arcyb. Cieplak odbędzie swój ingres do Wilna w Święto Zwiastowania N. M. Panny 25 marca.

W Jugosławji odczuto dnia 1 stycz. o 7-mej wieczorem silne trzęsienie ziemi.

W Europie w wielu krajach nastąpiły silne powodzie.

Mają inwalidów wojennych: Niemcy 1,537,000, Francja 1,500,000, Anglja 900,000, Włochy 750,000, Polska 320,000.

We wsi Gródek (pow. Równe), w głębokości 7 metrów, odkryto kości mamutów, wyroby kamienne i farby mineralne do tatuowania.

Parlament turecki przyjął urzędowo kalendarz gregorjański.

Katolicy 22 parafji w mieście Indianapolis złożyli przeszło 1,000,000 dolarów na nową wyższą szkołę katedralną.

W Ameryce w kopalni Cohuilla wybuchły gazy. 52 górników zabitych, wielu rannych.

Związek międzynarodowy masonerji chce mieć swą siedzibę w Genewie, dla stałego kontaktu z Ligą Narodów.

Gimnazjum XX. Salezjanów im. Piusa XI w Róźanymstoku otrzymało prawa.

W Jugosławji zmarł Trifko Banicz w wieku 111 lat.

Zagłębie Borysławskie produkuje 200 cystern ropy dziennie.


(Na stronach 60-64: Lista osób, które Niepokalanej dziękują i proszą; Program M.I.; Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej; reklamy).