Nowy tekst "Aktu poświęcenia Najśw. Sercu Jezusowemu"
Drukuj

Kongregacja Obrzędów ogłosiła w listopadowym numerze Acta Apostolicae Saedis autentyczne teksty "Aktu poświęcenia Najśw. Sercu Jezusowemu" w języku łac., włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, portugalskim i polskim. Podajemy go w całości.

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twemi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego, Królem nam bądź, o Panie, nietylko wiernym którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły[1], albo niezgoda oddziela[2], przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu[3] i racz ich przywieść do świata i królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym[4]. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

[1] Protestanci.

[2] Schizmatycy.

[3] Mahometanie.

[4] Żydzi.