Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Zamknięcie Roku Świętego. Podczas uroczystej Mszy św., celebrowanej przez Ojca św. na zamknięcie Roku Świętego, diakonem był kardynał Sincero, subdiakonem zaś - Polak, ks. prałat Florczak, audytor świętej Roty rzymskiej. Do uroczystości należy także zamknięcie "świętej bramy". Ilustracja nasza przedstawia chwilę położenia w tym celu pierwszej cegły przez Papieża.

Zamknięcie Roku Świętego

Encyklika Papieska o "społecznem królowaniu Chrystusa Pana". Ojciec św. wydał na Boże Narodzenie encyklikę poświęconą czci Chrystusa Pana, jako Króla władnącego całym światem i nowemu świętu które w liturgji kościelnej tę ideę ma wyrażać. Święto to będzie odtąd obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę października, w bieżącym roku zaś w ostatni dzień roku.

Ze świata

Polacy śpiewają w Niemczech po polsku. Dortmund Westfalja 10 - XII - 25. Do wiadomości "Pielgrzymka niemiecka na Jasnej Górze", pozwalam sobie donieść, że my - Polacy w Niemczech urządzamy polskie pielgrzymki na przykład do Werl albo Kerzlaer. Tam nie tylko odprawiamy swe polskie nabożeństwa przed Cudownym obrazem, lecz nawet ruszymy procesją przez miasto i śpiewamy po polsku. I niemcy-katolicy podziwiają nasz piękny polski śpiew i śliczne sztandary naszych bractw i towarzystw, a nikt nie oburza się na to, że po polsku śpiewamy.

Proszę tę krótką wzmiankę umieścić w "Rycerzu". X. Mehler.

Udekorowanie Siostry Miłosierdzia. Komendant francuskich sił zbrojnych na dalekim wschodzie kontradmirał Frochot, w obecności konsula francuskiego w Szanghaju i oficerów marynarki wręczył odznakę kawalera Legji honorowej przełożonej klasztoru Św. Wincentego w Ningpo, siostrze miłosierdzia Gilbercie za jej zasługi dla Francji. Udekorowana licząca dziś 78 lat życia, z czego 58 spędzonych w zakonie, od 46 lat prowadzi w Chinach dzieło misyjne. Klasztor św. Wincentego, na którego czele stoi S. Gilberta obejmuje szpital dla ubogich o 65 łóżkach, przytułek dla starców i nieuleczalnych, sierociniec dla 200 chłopców wraz z szkołami, pracowniami i t. p., w końcu dwie przychodnie dla chorych ubogich. Siostra Gilberta jest duszą wszystkich tych zakładów, pracuje niezmordowanie mimo lat sędziwych, zabiegając i troszcząc się o wszystko.

Słusznie też admirał wręczając jej dekorację powiedział: "Podczas gdy narody szukają rozwiązania wielkich zadań w walce, Ty Siostro, znalazłaś ich istotną tajemnicę. Tajemnicą tą jest owe subtelne miłosierdzie, które nie upokarza otrzymującego, nie wbija w pychę dającego, wypływa bowiem z miłości i pokory. Zaszczyt udzielenia dekoracji skromnej siostrze miłosierdzia i złożenie tem samem hołdu w jej osobie całemu zakonowi, jest najpiękniejszą nagrodą mojej pracy w Chinach".

Uroczystość zakończyła się śniadaniem, na którem O. Lepers, w i- mieniu misji francuskiej w Chinach składał podziękowanie przedstawicielowi Francji za okazywaną pomoc i wyrażał zadowolenie, że Francja umie ocenić usługi, jakie jej Kościół oddaje tam na tych dalekich rubieżach, gdzie dopiero zaczyna się umocowywać Królestwo Chrystusowe.

Katolickość Don A. Maura. Zmarły 13 grudnia ub. r. w Torrelodones (pod Madrytem) Don Antonio Maura był nie tylko znakomitym hiszpańskim mężem stanu, ale i wzorowym katolikiem.

Świadectwo jego głębokiej religijności daje testament w którym znajduje się następujący ustęp:

"Stwierdzam, że żyłem i przez łaskę Bożą spodziewam się umrzeć na łonie świętego, katolickiego, apostolskiego i rzymskiego Kościoła. Mam nadzieję w miłosierdziu Boźem, że otrzymam przebaczenie za niewypełnienie licznych i ciężkich obowiązków, tak prywatnych jak i publicznych. Najpokorniej proszę o przebaczenie każdego, kogo obraziłem w ciągu mego życia; kto zaś sądzi, źe mnie zrobił krzywdę, niech będzie przekonanym o mojem przebaczeniu. Pragnę, by to moje oświadczenie doszło do wiadomości publicznej".

Na drodze do chrztu. Nowojorski rabin Stefan Wise, ogólnie dotąd przez wpółwyznawców szanowany przywódca syjonistów, w ostatnim czasie wygłosił w synagodze mowę, w której oświadczył: - Wierzę, że Jezus Chrystus żył, - żydzi powinni poznać i przyjąć naukę tego "największego Mędrca żydowskiego".

Przeciw temu oświadczeniu wystosował Związek ortodoksyjnych rabinów Stanów Zjednoczonych protest, w którym rabina Wise"go napiętnował jako odszczepieńca. W odpowiedzi określił rabin Wise to pismo jako "nieprawdopodobny wyrok" i zapowiedział rezygnację ze stanowiska prezesa "Pięcio-miljonowego funduszu palestyńskiego" żydów amerykańskich. Rada nadzorcza "Funduszu" wezwała jednak rabina do zatrzymania dotychczasowych funkcyj, a protest rabinów nazwała "przesadnym i niepotrzebnym".

U nas

Konsekracja biskupa Hlonda w Katowicach. Dnia 3 stycznia odbyła się Katowicach imponująca uroczystość konsekracji i intronizacji o pierwszego biskupa śląskiego Ks. Dr. Hlonda. Z całego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego przybyło tysiące wiernych, aby uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości.

Konsekracji dokonał Ks. Kardynał Kakowski, współkonsekratorami byli: Ks. Ks. Biskupi Łukomski i Nowak, obecnymi byli: Nuncjusz Papieski Ks. Lauri, Ks. Ks. Biskupi: Fiszer, Ryks, Kubina, Tymieniecki, Klunder, Łoziński. Szczęśniak, Kubicki, prowincjałowie OO. Jezuitów St. Sopuch z Warszawy i Wł. Jankowski z Krakowa, oraz przeor OO. Dominikanów, Markolin Dombczak z Krakowa.

Srebrne gody Ks. Biskupa Nowaka. Dnia 30 grudnia 1925 r. minęło 25 lat, jak obecny Biskup przemyski, Ks. Anatol Nowak, otrzymał sakrę biskupią w kościele Marjackim w Krakowie z rąk ś. p. kard. J. Puzyny. Tę miłą rocznicę uczciła djecezja przemyska uroczystem nabożeństwem. W katedrze przemyskiej odprawił pontyfikalną wotywę Ks. Biskup Sufr. Fiszer przy licznym udziale wiernych. Po nabożeństwie składano Jubilatowi życzenia. Wieczorem odbyła się akademja.