Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1936
RN 12/1936
354 Niepokalana a dzisiejsza niewiasta polska
Rr.

Dla dzisiejszej niewiasty Niepokalana jest przede wszystkim ideałem Matki, która cud jedynego w dziejach ludzkości. Niepokalanego Poczęcia okupić musiała najokrutniejszym cierpieniem, widokiem umęczenia i konania na krzyżu Syna Bożego, Swojego Syna.

356 M. I.
M. K.

"M.I." to skrót międzynarodowy nazwy "Milicja Niepokalanej", ale w języku łacińskim, czyli "Militia Immaculatae". Skrót wzięto z języka łacińskiego, bo to język kościelny, i stąd poniekąd nadnarodowy.

357 Przez Niepokalaną
Min.

Miłość Chrystusa staje się dzisiaj czymś zwykłym. Wielu katolików zadawala się ukłonem niedzielnym w stronę ołtarza. Tak przysłowiowy przecież stał się dzisiejszy katolicyzm z metryki - katolicyzm pogański.

363 Groźne ostrzeżenie dla ludzkości

Historia roztacza przed nami obraz walki ciemności piekielnych ze światłością - Chrystusem. I w dobie obecnej trwa nadal ta walka, ale w formie zmienionej. Walczy się dzisiaj pod pozorem światła przeciwko prawdzie świetlanej; pod pokrywką chrystianizmu "pozytywnego" występuje się przeciw istotnemu, prawdziwemu chrystianizmowi.

366 Niepokalana wzorem świętości osobistej rodziców
M.

Wychowawca katolicki powinien być pełnym katolikiem (świętym). O konieczności tego postulatu przekonaliśmy się w przeszłym miesiącu. Obecnie chciałbym omówić, kto ma być wzorem pełnego katolicyzmu dla rodziców-wychowawców.

369 Maryja i żołnierz
Damian Błażejewski

Podczas jednej z takich rekreacyj śpiewaliśmy rozmaite piosenki, wśród których nie brakło pieśni religijnych. Szczególne upodobanie mieliśmy do pieśni ku czci Najświętszej Panienki.

370 Wielcy a wiara
Ks. dr Franciszek Jarzembowski