Maryja i żołnierz

Żołnierz polski od niepamiętnych czasów czci Matkę Najświętszą. Wielbi Jej Boskie macierzyństwo prastarą pieśnią "Bogurodzica" rycerz średniowieczny. On strzegł przed Szwedem Jej stolicy - Jasnej Góry, z Jej imieniem na ustach, jak niegdyś konfederaci barscy, walczył z komunistą - Moskalem pod Warszawą.

Boć nie nowina, Maryi puklerzem
Zastawiać Polskę. Wojować z rycerzem,
Przybywa w osobie - sukurs dawać Tobie
Miła Ojczyzno. (Pieśń konfederatów).

Maryja odbiera w Polsce Odrodzonej, której jest Panią i Królową, nie mniejszą cześć. Urok nieskalanej dziewiczości, jaki opromienia Niepokalaną, pociąga ku sobie dusze żołnierskie, a macierzyńska dobroć i słodycz rozczula i kruszy twarde serca.

Najprzyjemniejszymi chwilami w służbie wojskowej są godziny, wyznaczone na czyszczenie broni. Wtedy można odświeżyć umysł miłą pogawędką lub śpiewem.

Podczas jednej z takich rekreacyj śpiewaliśmy rozmaite piosenki, wśród których nie brakło pieśni religijnych. Szczególne upodobanie mieliśmy do pieśni ku czci Najświętszej Panienki. Tekst ich przypominał nam naszą Matkę Niebieską, Jej cnoty, nasz obowiązek żołnierski wobec Niej, a melodia bawiła ucho i wznosiła duszę w bezkresną krainę piękna. O blok murów koszarowych odbijały się dźwięki pieśni maryjnych, śpiewanych z mocą, siłą i potęgą przez młode, zdrowe, silne piersi żołnierskie. Siła tytaniczna w dźwiękach, a łagodność baranka w słowach - stanowiły dziwny kontrast.

"Idźmy, tulmy się jak dziatki
Do Serca Maryi Matki..." - płynęło słodkie wezwanie.
"Czy nas nęka życia trud,
Czy to winy czerni brud.
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
Z rzewnym sercem, łzawym okiem.
To serce zna dzieci głos,
Odwróci bolesny cios!

Jeszcze nie dokończyliśmy śpiewu, a jednemu z kolegów zaszkliły się oczy i spłynęły łzy. Na zapytanie, czemu płacze, odpowiedział drżącym głosem: - "Nie byłem już 6 lat u spowiedzi i... i... teraz wszystko mi się przypomniało..."

I nie dokończył, bo szloch rzewny wstrząsnął jego żołnierską piersią.

Niepokalana jest Matką przedziwną, Matką łaski Bożej, Ucieczką grzesznych, Pocieszycielką strapionych.