Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Nominacja legata papieskiego na Międzynarodowy Kongres. Euch. Legatem papieskim na Kongres Eucharystyczny w Manili mianowany został przez Ojca św. kardynał Dougherty, arcybiskup Filadelfii. Nowomianowany Legat przed udaniem się do Manili przybędzie do Rzymu, skąd oficjalnie wyruszy na Kongres.

Były pastor biskupem katolickim. Ojciec św. mianował ks. prałata dr. Henryka Poskitt’a biskupem diecezji Leeds w Anglii. Ks. Biskup-nominat był przez 4 lata pastorem anglikańskim. Nie znajdując jednak na tym polu pracy spokoju duchowego, postanowił zapoznać się bliżej z nauką i działalnością. Kościoła katolickiego. I w rezultacie po paru latach wewnętrznej walki przeszedł na katolicyzm i złożył wyznanie Wiary św. w r. 1915.

Dziatwa francuska u Ojca św. Ojciec św. przyjął niedawno 500 dziewcząt francuskich ze stowarzyszenia "Kwiat Lilii". Stowarzyszenie to, obchodząc 25-lecie swego istnienia, uczciło tę rocznicę pielgrzymką do Rzymu. Na pamiątkę ofiarowano Ojcu św. - Papieżowi misyj - szaty kościelne, wartości 120.000 franków. Część paramentów dziewczęta wykonały same, a część zakupiły.

U NAS

W walce z sekciarstwem. Rząd polski zakazał wydawania aktów stanu cywilnego przez duchownych "kościoła narodowego". Duchowni bowiem tej sekty nie mają praw urzędników stanu cywilnego. Świadectwa ślubów oraz chrztów, wydawane przez sekciarzy "kościoła narodowego" są nieważne, a wystawiający je będą pociągnięci do odpowiedzialności sądowej.

Upominek z Jasnej Góry. Społeczeństwo katolickie z Częstochowy wysłało do wodza wojsk powstańczych w Hiszpanii list gratulacyjny oraz obraz M. B. Częstochowskiej z następującym napisem na odwrotniej stronie: "Niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa Korony Polskiej, swoją macierzyńską opieką strzeże, broni i wspomaga katolików hiszpańskich, cierpiących za Boga i Ojczyznę".

Hołd dla Chrystusa Króla. Tegoroczna uroczystość Chrystusa Króla odbyła się w całym kraju bardzo uroczyście. W wigilię święta urządzono w wielu kościołach nabożeństwa ekspiacyjne na przebłaganie Boga za zniewagi, jakich doznaje od dzisiejszych bezbożników. W samą uroczystość prócz nabożeństw odbyły się podniosłe akademie i przedstawienia, w których katolicy oddali należny hołd Chrystusowi Królowi oraz stwierdzili, że Chrystus musi panować w Ojczyźnie naszej, jak i na całym świecie, we wszystkich dziedzinach życia. Święto Chrystusa Króla obchodzono pod hasłem: "Duch Chrystusowy w szkole i wychowaniu podstawą odbudowy narodów".

Akademia Mariańska w Wilnie. Przy instytucie Marianum w Wilnie została założona za staraniem J. E. ks. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, Akademia Mariańska. Ma ona na celu skupienie wybitnych reprezentantów nauki, literatury i sztuki, pracujących w dziedzinie kultu Matki Najśw. i śś. Patronów Polski.

Smutna statystyka. Od kwietnia do sierpnia b.r. spożycie spirytusu w Polsce wynosiło 13 milionów 341 tysięcy litrów. W roku ub. w tym samym czasie wypito mniej o 10 procent, bo 12 milionów 125 tysięcy litrów. A więc w tym roku Polacy piją więcej, mimo ogólnego kryzysu. Zmniejszyła się natomiast nasza wytwórczość w wielu działach przemysłu. Np. w górnictwie i hutnictwie - ponad połowę. Jest to zły objaw. Więcej gorzałki - mniej pracy! Jeśli chcemy budować Polskę mocarstwową, Polskę silną fizycznie i moralnie, musimy być mocarzami we własnej osobie, musimy mniej pić, a więcej pracować.

Podniosły manifest polskich akademików. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Warszawie wysłali do obrońców Alkazaru depeszę gratulacyjną, w której winszują im tego zaszczytnego miana obrońców Boga i Ojczyzny, oraz życzą, by Bóg i Matka Jego Bogarodzica pozwoli jak najrychlej zrealizować ich plany.

Oficerowie polscy z hołdem u Jasnogórskiej Pani. W żołnierzu polskim nie wygasła dawnych rycerzy miłość i przywiązanie do Małki Najśw. Dowodem lego to piękny przykład 18 oficerów 17-ej brygady kawalerii. Odbywając konny raid po Polsce, oficerowie nie ominęli Jasnej Góry. Przybyli tutaj, aby oddać hołd Matce Najśw. i złożyć Jej votum - piękny ryngraf. W celu zobrazowania tej rzewnej sceny, podajemy z "Gazety Tygodniowej" opis naocznego świadka.

"Była 7-ma wieczór - ciemno - deszcz z zimnym wiatrem. Poprzedzani orkiestrą częstochowskiej artylerii - zajeżdżali oficerowie pod bramę Lubomirskich. Zsiedli z koni zmoknięci i zziębnięci siedmiogodzinną jazdą wśród deszczu, wiatru i jesiennego chłodu - ale weseli i zadowoleni. Po krótkiej odprawie p. pułk. Kulesza ruszył naprzód i wszyscy za nim na deszczu zdjęli czapki.

...Z mrocznej zimnej nocy wkroczyli do oświetlonej kaplicy, gdzie znajduje się. Cudowny Obraz. Oficerowie podeszli pod sam ołtarz i wszyscy razem uklękli. Ołtarz zajaśniał nową falą światła. Przyszli Ojcowie i Bracia Paulini. Srebrna zasłona Cudownego Obrazu wolniutko zaczęła się podnosić do góry i zapanowała cisza tak wielka, że przewyższała pięknością i wymową najcudniejsze muzyki".

Jeden z Ojców Paulinów, witając polskich żołnierzy, przemówił do nich. W mowie swej podkreślił miłość ku Matce Najświętszej dawnych rycerzy i wodzów polskich. "Przebiegł dzieje Wojska Polskiego od Chrobrego poprzez całą historię wieków. Mówił o królach i wodzach, którzy tutaj klęczeli, prosząc o siły i zwycięstwo".

"...Po przemówieniu nastąpiła modlitwa za zmarłych i poległych 17-ej brygady, a potem wszyscy na klęczkach, wpatrzeni w Matkę Najświętszą, zaśpiewali "Pod Twoją Obronę..."; następnie stojąc przed " swą Hetmanką - "Boże coś Polskę..." I znów zapanowała uroczysta rozmodlona cisza i zasłona powoli zaczęła się opuszczać ha Obraz. Tak cicho i jasno było u stóp Matki Bożej - iż miało się prawdziwe wrażenie, że dzieje się coś nieziemskiego - że niebo jest wśród nas - że Matka Najświętsza pochyla się nad dziećmi Swymi, słucha mowy ich serc - wszystko rozumie, wszystkich przygarnia i wszystkim błogosławi".

"To nawiązanie do przepięknej tradycji czyż nie rozgrzewa serca nadzieją, że jak dawniej - tak i dziś Matka Najświętsza da zwycięstwo tym, którzy garną się do Niej, dając przez to dowód, że chcą żyć i umierać dla Ojczyzny katolickiej, której Ona jest Królową..."

ZE ŚWIATA

"Droga krzyżowa" proboszcza hiszpańskiego. Komuniści hiszpańscy zamordowali w okrutny sposób katolickiego proboszcza w Torrijos. Wywlekli go w nocy z łóżka i zażądali, aby bluźnił Bogu. Gdy kapłan stanowczo się sprzeciwił, czerwoni przez 3 dni "odprawiali" z nim "drogę krzyżową". Włożywszy na niego ciężką belkę, kazali mu odbywać stacje męki Pańskiej, te, które sami pamiętali z lat dawnych. Wleczono go po ulicach miasta, bito i kopano. Następnie wciągnięto na kapłana strój milicjanta i na głowę wciśnięto mu wieniec z cierni. Po trzech dniach strasznych męczarni, kapłan zakończył życie.

Ku czci Królowej Różańca św. W Mandhu na wyspie Cejlon odbyły się bardzo uroczyście doroczne uroczystości ku czci M. B. Różańcowej. Wzięło w nich udział przeszło 3500 pielgrzymów. Sanktuarium Mariańskie w Mandhu tym się odznacza, że znajduje się w głębokiej dżungli. Dostęp do świątyni jest możliwy tylko w czasie posuchy drogą 15 kilometrową przez lasy dziewicze. Pątnicy mimo wielkich upałów i trudności ze względu na nocleg w dżungli, spieszą co roku tłumnie na te uroczystości ze wszystkich zakątków wyspy.

Skrucha bezbożnika. Powstańcy hiszpańscy wzięli do niewoli jednego z przywódców czerwonej milicji, zabójcę biskupa Eustaquio Nieto, pasterza diecezji Signenza. Dręczony wyrzutami sumienia, sam przyznał się do popełnionej zbrodni. Oświadczył mianowicie, że on był głównym mordercą pasterza. Wyznał także, że wraz z kilkoma anarchistami wlókł biskupa po ulicach Madrytu za to, że był on w swoim czasie proboszczem arystokratycznej dzielnicy Madrytu. Skazany na rozstrzelanie, morderca błagał o księdza; a gdy zjawił się kapelan wojskowy, upadł przed nim na kolana i wyspowiadał się. Jego ostatnie słowa były: "Miłosierny Boże, przebacz mi mą straszną zbrodnię".

Pomnik Serca Jezusowego w Waszyngtonie. Społeczeństwo St. Zjednoczonych Am. Półn. powołało do życia komitet narodowy budowy pomnika Serca Jezusowego na jednym z placów Waszyngtonu. Do komitetu należą wybitne jednostki państwowe, nie wyłączając nawet protestantów. Komitet przed przystąpieniem do pracy wydał odezwę tej treści:

"Pomnik wzniesiony Chrystusowi w śródmieściu Waszyngtonu ma nieustannie przypominać ludności Ameryki i całemu światu, że wolność nasza dotąd będzie zachowana, dopóki stać będziemy w szeregu narodów chrześcijańskich".

Prześladowanie Kościoła w Niemczech. Rząd niemiecki usunął ze szkół w Bawarii 1676 zakonnic-nauczycielek. Według nowego rozporządzenia, jakie wydało bawarskie ministerstwo oświaty, zakonnicy i zakonnice nie będą mogli wykładać w szkołach, utrzymywanych z funduszów państwowych i gminnych. W rozporządzeniu przewidziane jest, że osoby zakonne wtedy dopiero mogą odzyskać prawo nauczania, o ile wystąpią z zakonu.

Prezydent Czechosłowacji w obronie religii. Między Stolicą Apostolską a rządem czechosłowackim zostały zawarte układy w sprawie organizacji Kościoła katolickiego w Słowacji. Prezydent republiki Benesz wygłosił z tej okazji przemówienie, podkreślając w nim, jak wielki i dobroczynny wpływ może wywierać na losy republiki zgodna i harmonijna współpraca z Kościołem. Między innymi wypowiedział takie zdanie: "Sądzimy, iż w wieku XX i przy tym w państwie demokratycznym stosowanie wszelkiego gwałtu w walce z religią należy uważać za objaw wstecznictwa, słabości i niższości moralnej.

W hołdzie Matce Najśw. Zawodowy Związek drukarzy i wydawców Paryża wydał specjalne dzieło ku czci Matki Najśw. Nad przygotowaniem tej księgi pracowało 50 firm. Wszyscy zawodowcy, mający związek z księgarstwem, jak: fabrykanci papieru, drukarze, rysownicy, fotografowie, rytownicy itd. wzięli udział w wykonaniu tej niezwykłej księgi. Zawiera ona zbiór poematów, rozpraw i opowiadań, mających za przedmiot szerzenie kultu Matki Bożej.

Katedra religii katol. w Kioto. Pewien bogaty Japończyk, ofiarował sumę 50.000 yen (przeszło 70 tys. zł.) na utworzenie katedry religii katolickiej na uniwersytecie cesarskim w Kioto. Uniwersytet ten posiadał już katedrę religii buddyjskiej. Na wyraźne życzenie ofiarodawcy wyżej wymieniona katedra będzie zupełnie niezależna. Hojny ofiarodawca nie chce wyjawić swego nazwiska.

Poganie wystawili kościół. Na wybrzeżu mallabarskim w Kallikadu, gdzie mieszka tylko 2 rodziny katolickie, zbudowano niedawno kościół ku czci św. Sebastiana. Pieniądze na budowę dali poganie. Od dawna wznosiła się tam kapliczka św. Sebastiana, lecz w ostatnich czasach została zniesiona przez fale rzeczne w czasie powodzi. - Poganie tutejsi są bardzo ofiarni. Prócz kościoła wystawili również szkołę i przyczynili się do budowy kościoła w sąsiedniej miejscowości.

Do walki z komunizmem. W myśl Ojca św., który tak często wzywa świat chrześcijański do walki z komunizmem, w wielu państwach powstają organizacje, mające wyłącznie na celu zwalczanie komunizmu. Taka organizacja zawiązała się niedawno w Czechosłowacji pod nazwą "Liga Antybolszewicka". Przedstawiciele partii ludowej oraz różnych organizacyj zawodowych i kulturalnych uchwalili na zebraniu w Pradze, że prowadzić będą zdecydowaną walkę z bolszewizmem na wszystkich polach życia zbiorowego.

Międzynarodowy kongres muzyki kościelnej. We Frankfurcie (Niemcy) odbył się międzynarodowy kongres nowej muzyki kościelnej. Kongres zaszczycił swą obecnością J. E. Ks. Prymas HIond. Wielki sukces w kongresie odniósł poznański muzyki chór archidiecezjalny za wykonanie pięknej symfonii komp. Nowowiejskiego, opartej na motywach polskich.


MŁODZIEŃCY od 17 do 33 lat, pobożni, zdrowi, pragnący w służbie Niepokalanej rozwinąć swoje siły duchowe w doskonaleniu siebie i w pracy nad pozyskaniem dusz Chrystusowi, mogą się zgłaszać na braci zakonnych.

Szczegółowe warunki przyjęcia wysyła: Klasztor OO. Franciszkanów, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch.