Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Edward Śmigły-Rydz

Pan Prezydent Rzeczypospolitej, prof. Ignacy Mościcki nadał Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych, gen. dywizji, Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi godność Marszałka Polski. Do godności tej został wyniesiony Naczelny Wódz za odniesione zwycięstwa przy zdobywaniu niepodległości oraz dla wielkich zasług, jakie położył dla Narodu i Państwa przy odbudowie wolnej Ojczyzny. Wręczenie buławy marszałkowskiej odbyło się w dniu 10 listopada na Zamku P. Prezydentat R. P. w Warszawie, przy zwycięskich sztandarach wojskowych, i w obecności dostojników kościelnych i świeckich, licznie zebranych przedstawicieli Rządu i Społeczeństwa oraz różnych delegacyj. Po wręczeniu buławy, nowy Marszałek głęboko wzruszony przemówił, do P. Prezydenta, dziękując Mu za otrzymana godność, podkreślając zarazem: "Gdy patrzę w tej chwili na księgi rozrachunku mego życia, to dzień dzisiejszy nie jest zapisany po tej stronie, która zawiera dorobek mego życia, ale widzę go po stronie, która zawiera dług mego żyda. Dług mam dopiero do spłacenia. Spada na mnie trudne zadanie: przekazania niepomniejszonej tej buławy i tej godności, która została otoczona najwyższym blaskiem chwały i niezmierzoną głęboką zasługą pierwszego Marszałka Polski, przekazania jej następnym pokoleniom, trudzącym się w służbie Ojczyzny. Jeżeli trudno jest przewidywać rezultaty swej pracy wtedy, kiedy ona łączy się z losem Narodu, znajdującym się w ręku Opatrzności, jeżeli zuchwalstwem jest dawać w tych okolicznościach jakiekolwiek zapewnienia, to sądzę, że wolno jest człowiekowi zawsze dać jedno zapewnienie: zapewnienie czystości intencji zamierzeń i rzetelności wysiłków". Cała ceremonia przekazania buławy hetmańskiej nowemu Wodzowi odbyła się w sposób bardzo imponujący. Pokłoniły się przed nim sztandary, zagrzmiały bębny, zahuczały trąby, wojsko a za nim lud wznosił radosne okrzyki: "Niech żyje Marszałek Śmigły-Rydz! Niech żyje nasz Wódz!" - Dopełnieniem wszystkiego był dzień 11 listopada - osiemnasta rocznica odzyskania niepodległości. W dniu tym odbyła się wspaniała defilada wojskowa w Warszawie o takich rozmiarach i takiej potędze, jakiej nie było jeszcze nigdy w odrodzonej Polsce. - Naród polski może się czym chlubić!


W celu udzielenia pomocy bezrobotnym w okresie zimowym. Rząd Polski podjął szeroko zakreśloną akcję. Na zamku P. Prezydenta, w Warszawie, odbyło się w październiku zebranie. Wzięli w nim udział: P. Prezydent R. P., prof. Ignacy Mościcki, Marszałek Śmigły-Rydz, min. Opieki Społ. Zyndram - Kościałkowski oraz liczni przedstawiciele rządu i duchowieństwa. Na zebraniu uchwalono zorganizowanie akcji pomocy dla bezrobotnych na okres pięciu miesięcy zimowych. W tym celu powstał Ogólno-Polski Komitet Pomocy Bezrobotnym, który ma za zadanie zaspokoić setki tysięcy bezrobotnych i ich rodziny w najniezbędniejsze środki do życia. Według obliczeń, pomocy tej będzie potrzebowało 400.000 bezrobotnych, a łącznie z rodzinami 1.000.000 osób. Pomoc ma dotrzeć do szerokich mas biedaków, za pośrednictwem lokalnych Komitetów Pomocy Bezrobotnym.

Zachęcamy więc gorąco wszystkich Czytelników "Rycerza" by w miarę możności wsparli choćby drobnym datkiem swych braci bezrobotnych, którzy w obliczu zimy są bez chleba, cieplej odzieży i przebywają w zimnych mieszkaniach.

Rząd polski wydał rozporządzenie, na mocy którego ulegnie parcelacji 109 majątków o obszarze 27 tysięcy hektarów.

Anglia zakupiła w Polsce 9.000 m. sześć, drzewa szpilkowego dla portów w Połud.-Wschod. Afryce. Ładunek drzewa odszedł z Gdyni angielskim statkiem "Cheldale".

Rząd polski rozwiązał za działalność wywrotową Związek Myśli Wolnej że wszystkimi oddziałami na terenie całego kraju.

W dniu 20 października b.r. wyruszyła z Warszawy polska wyprawa naukowa w Andy (góry w Ameryce płd.). Najwyższy szczyt w Andach Aconcagua wznosi się nad poziom morza 7035 m.

Wieśniak wielkopolski, Antoni Gabriel zbudował samolot własnego pomysłu, a następnie odbył nim próbny lot. Lot trwał 45 minut na wysokości 700 m. Szybkość lotu wynosiła 80 km na godz.

Ogólna długość wszystkich korytarzy podziemnych w kopalni soli w Wieliczce wynosi około 800 km.

W Warszawie odbyło się po raz pierwszy poświęcenie zwierząt domowych. Towarzystwo opieki nad zwierzętami rozdało z tej okazji tysiące ulotek, pobudzających społeczeństwo do ochrony ptactwa przed głodem i zimnem i znęcaniem się nad zwierzętami.

ZE ŚWIATA

Zmarły przed paru miesiącami na Węgrzech bogaty mieszczanin z Giioer zapisał w testamencie swemu miastu rodzinnemu pół miliona pengo na utrzymanie gołębi.

gra w tenis na skrzydłach samolotu

Dwu amerykańskich pilotów akrobatów urządziło bardzo ryzykowną grę w tenis na skrzydłach samolotu, lecącego nad Los Angelos na wysokości 1000 m. fot. obok). Za niebezpieczne popisy dostali się śmiałkowie przed trybunał sędziego polubownego.

25.000 żebraków w Stanach Zjednoczonych jeździ po żebraninie we własnych autach. Są to stare wozy, porzucone przez właściciel).

W Rosji wyrąbano znaczne obszary lasów, wskutek czego wielka ilość niedźwiedzi uciekła do polskich lasów na pograniczu. Mówią ludzie, że nawet niedźwiedzie uciekają z "raju bolszewickiego".

W r. 1911 zapadła w sen kataleptyczny w pobliżu Jahannesburg (Płd. Afryka) 20-letnia dziewczyna, nazwiskiem Anna Swanepetl. Po 25 latach snu zbudziła się, wywołując wielką sensację w całej Afryce.

W miejscowości Sierra Morena (Hiszpania) obiegli komuniści kaplicę, w której schroniło się 250 powstańców wraz z rodzinami. Kaplica stanowi jakby drugi Alkazar i jest twierdzą nie do zdobycia.

Dowódca angielskiej eskadry lotniczej Swaina osiągnął na samolocie "Bristol 118" rekord wysokości lotu, wzbijając się do stratosfery na wysokość 15.230 m.

Technik francuski Jacobi wykonał miniaturowy rower o wadze 20 gramów. Rower składa się z 332 części.

Nurek angielski Simon Lakę odnalazł na dnie oceanu Atlantyckiego zatopiony przed 158 laty angielski statek "Hussar". Statek ten wiózł w r. 1780 z Nowego Jorku do Londynu 4 skrzynie czystego złota i 10 skrzyń srebra, lecz natrafił na rafy koralowe i zatonął. Wydobycie statku nastąpi za

pomocą specjalnych maszyn.

W Kapsztadzie (Afryka) zmarł z nędzy 71-letni żebrak, nazwiskiem Panajotis Vafides, pozostawiając w gotówce 65.000 funtów szterlingów (ponad 1 milion 100 tys. zł.)

Niemieckie ministerstwo wojny wydało rozporządzenie o zaciągu ochotników do armii w wieku ód 17 do 23 lat. Od prawa wstępowania w szeregi ochotnicze wyłączeni są żydzi.

Pod koniec października b. r. nawiedziło północne Włochy trzęsienie ziemi, wyrządzając znaczne szkody. Wstrząsy skorupy ziemi trwały od 10 - 12 sekund i dały się odczuć w Bawarii.

Student prawa na uniwersytecie w Atenach posiada 55 zębów zamiast 32. Mimo takiego uzębienia jest całkiem zdrowy i ma doskonały apetyt.

Asceta z Pendżabu (Azja) Muni Schri Misrilaii, chcąc skłonić do zgody powaśnione sekty, pości od 200 dni. Od 57 dni głodomór nie wziął do ust ani kropelki wody. Lekarze stwierdzają, że stan jego zdrowia jest dobry.

Zecchini

Trędowaci z Manili (Wyspy Filipińskie) urządzili niezwykłą demonstrację. 300 trędowatych z miejscowego szpitala udało się przed pałac prezydenta i zażądało zmiany sposobu leczenia oraz dania Im wolności. Po wysłuchaniu przez władze, trędowaci ruszyli do szpitala, niosąc transparenty z napisami: "Dajcie nam wolność, lub zabijcie nas!"

Mieszkańcy miasta Minneapolis (Ameryka Półn.) są świadkami niezwykłych emocyj. Artysta tamtejszy Zacchini pozwala się wystrzelić ze specjalne zbudowanej armaty do wyrzucania "żywych pocisków". Na ilustracji obok widzimy artystę amerykańskiego, spadającego w kształcie kuli armatniej na przygotowaną w tym celu siatkę. Wieczorem, przy świetle reflektorów wprowadzał Zacchini w zdumienie liczne tłumy, zebrane na wielkim jarmarku w Minneapolis.

W Kongresie Eucharystycznym w Manili weźmie udział wybitny poliglota filipiński Mgr Józef Billiet, prefekt apostolski Montany. Mówi on płynnie w 87 dialektach, używanych na wyspach Filipińskich.

Johnson

Amerykański por. Johnson (fot. wyżej) dokonał próbnej "przesiadki" z motocyklu w lecący nisko szybowiec. Akrobacja miała miejsce w Los Angelos (Ameryka Połudn.)

W Hamburgu (Niemcy) zbudowano maszynę rotacyjną - liliput. Długość jej wynosi 93 cm, szerokość 28, wysokość 50 cm. Maszyna poruszana jest motorem o sile 0.24 kilowata. Nie jest ona tylko zabawką, gdyż drukuje gazetę o wymiarze 7.5 x 12 cm. Na godzinę może wydrukować maszyna-liliput 5.000 egzemplarzy.

W Japonii zaprowadzono w biurach i zakładach przemysłowych lekcję gimnastyki. Po skończonej pracy usuwa się meble i sprzęty z jednej z sal biurowych i wszyscy urzędnicy i pracownicy odbywają ćwiczenia pod kierownictwem nauczycieli sportu. W ten sposób przygotowują się Japończycy, aby na zapowiedzianej olimpiadzie sportowej osiągnąć jak największe rezultaty.

Według najnowszych statystyk, ludność Palestyny wynosi obecnie 1.232.186 z czego 778.615 mahometan, 336.138 żydów. Liczba chrześcijan wynosi 107.242 dusz.

W Sydney (Australia) otrzymał emeryturę O’Driscol. W ciągu 51-letniej służby starzec przeszedł pieszo 177.000 kilometrów.

Właściciel wędrownego cyrku w Paryżu wpadł na oryginalny pomysł zabezpieczenia pieniędzy przed złodziejami. Przed udaniem się na spoczynek wrzuca on kasę do klatki lwa nubijskiego.

Znaleziono obecnie dowody, że kartofel został sprowadzony do Europy przez zakonników hiszpańskich w r. 1538. Wobec tego kartofel obchodzi w b.r. 400-setny jubileusz.

W czechosłowackiej wiosce, Branov, uderzył piorun w posąg kamienny, znajdujący się od niepamiętnych czasów na podwórzu niezamożnego gospodarza. Skutek był tak szczęśliwy, że z rozbitego posągu posypało się mnóstwo klejnotów i pieniędzy. Po dokładnym przeszukaniu wydobył gospodarz z gruzów rozbitego posągu skrzynię cynkową, zawierającą złote i srebrne monety, łańcuchy, cenne pierścienie, oraz pudełka wysadzone drogimi kamieniami.

W Kairze (Egipt) sąd skazał na karę śmierci dwie małpy ulicznego kuglarza, które w czasie popisów okradały publiczność. Za nauczenie zwierząt kradzieży dostał kuglarz 2 tygodnie więzienia. Najnowsze statystyki Nowego Jorku podały niedawno ciekawe zestawienia tego miasta i tak: mieszkańców liczy Nowy Jork 7.600.000. Najwięcej z tej liczby jest żydów, bo 1.767,000. Liczba katolików wynosi 1.734.00, protestantów 141.000. Żydzi posiadają tam 1000 synagog, a katolicy tylko 430 kościołów. Polaków mieszka w Nowym Jorku 500.000. Nowy Jork posiada z górą 100.000 sklepów i magazynów. Przez ulice miasta przesuwa 770.000 aut, 863.000 niewiast udaje się co dzień do pracy na mieście, a tylko 408.000 niewiast pozostaje w domu. Co do zawodów, to w Nowym Jorku znajduje się 18.000 adwokatów, 31.000 telefonistek, 55.000 kelnerów, 95.000 stenotypistek, 108.000 szoferów, 42.000 krawców, 32.000 fryzjerów, 20.000 chłopców do windy, 21.000 muzyków, 16.000 artystów, 9.000 pisarzy, 12.000 lekarzy i 22.000 pielęgniarzy. - Biura zatrudniają 300.000 urzędników.

W Johannesburgu (Płd Afryka) żyje najstarsza kobieta świata, Anna Louv. Liczy ona 130 lat.