Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1945
RN 7/1945
1 Królowa naszych pól
Jan Bernatek

Wiersz.

2 Program Niepokalanej naszym programem
W. J.

Wśród Świętych ci są milsi i bliżsi Bogu, którzy na tym padole ziemskim więcej postąpił i w miłości Bożej, więcej zjednoczyli swą wolę z wolę Bożą, a w praktyce okazali wielkodusznie posłuszeństwo tejże woli Bożej.

3 Mowa Papieża Piusa XII do Polaków

30 września 1939 r. Ojciec Św[ięty] wygłosił przemówienie do ard. Prymasa Hlonda i innych wiernych z Polski, którzy z powodu wojny znaleźli się poza granicami Ojczyzny, w Rzymie.

5 Śp. O. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin

Założyciel Milicji Niepokalanej, fundator Niepokalanowa w Polsce i w Japonii, gorliwy apostoł kultu Niepokalanej Dziewicy, doktor filozofii i teologii. Urodzony 6 stycznia 1894 r. Zamęczony w Oświęcimiu przez katów hitlerowskich 14 sierpnia 1941 r.

6 Odrodzenie duszy polskiej przez Niepokalaną
C. M.

Kto uczył się dziejów ojczystych, wie, że pewne w nich okresy są do siebie podobne, niejako się powtarzają. Wojna ostatnia ma chyba najwięcej podobieństwa z "potopem" XVII w., kiedy to Szwedzi zalali całą Polskę.

7 Niepokalanów

Smutne i pełne grozy były chwile, gdy wskutek zbliżającej się nawały germańskiej mieszkańcy Niepokalanowa w dniu 5 września 1939 r. otrzymali polecenie opuszczenia klasztoru.