Program Niepokalanej naszym programem

Wśród Świętych ci są milsi i bliżsi Bogu, którzy na tym padole ziemskim więcej postąpił i w miłości Bożej, więcej zjednoczyli swą wolę z wolę Bożą, a w praktyce okazali wielkodusznie posłuszeństwo tejże woli Bożej.

Któż więcej okazał względem swego Stwórcy miłości, posłuszeństwa, ofiary, jak Dziewica Niepokalana? Jej wola jest tak ściśle zjednoczona z wolą Bożą, że wydaje się jakoby to była jedna wola. "Oto ja służebnica Pańska..." Gdy dowiaduje się, że ma zostać matką Chrystusa, wtedy wprawdzie z bojaźnią, ale też z wielkim oddaniem się i gotowością pragnie spełnić wolę Bożą i mówi: "niech mi się stanie według słowa Twego".

A w naszych czasach?

W myśl programu Boga, który "nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił a żył" ,Ona, Niepokalana, rzuca hasło: "pokuty, pokuty, pokuty". Ona zachęca nas do odmawiania różańca, w którym przez Nią wielbimy Trójcę Przenajświętszą i zanosimy prośby do Boga w naszych potrzebach doczesnych i wiecznych. Ona wskazuje na Siebie jako na wzór niewinności, na ideał doskonałości, mówiąc: "Jam jest Niepokalane Poczęcie".

Cóż uczynią dzieci kochające swą najlepszą Matkę?

Pójdą drogami, które Ona wskazała, którymi sama kroczyła. Wypełnią program im powierzony: odwieczny plan Boży, program Niepokalanej i "Jej nasienia". Tym programem jest: nie bratać się z szatanem, mieć go w "nieprzyjaźni", ścierać "jego głowę". Nie zrażać się tym, że czyha on na wszystko, co nas do Boga prowadzi.

Przeżyliśmy czasy wojny okropnej, która straszliwie sponiewierała naród polski tak pod względem fizycznym jako też i moralnym. Czyż nie jest to dzieło szatana i innych złych duchów? Ileż ona nieszczęść, zbrodni i zepsucia różnego gatunku sprowadziła na ludzkość! Mordy najokropniejsze, spustoszenia, grabieże, mściwość, rozpusta, niechęć do pracy, pogoń za łatwym zyskiem, zdziczenie obyczajów itp.

Dlatego teraz szczególnie programem naszym powinno być "ścierać głowę szatanowi" (złu) środkami wskazanymi nam przez Niepokalaną. Buntowi przeciw woli Bożej przeciwstawmy zachowanie przykazań Bożych i zjednoczenie naszej woli z wolą Bożą. Sadystycznym okrucieństwom przeciwstawmy walkę, by wyniszczyć szatańskie nasienie (zło), a ludziom okażmy prawdziwą Chrystusową miłość bliźniego. Rozpuście i lenistwu przeciwstawmy wzorowe życie rodzinne, modlitwę, pracę i pokutę. Grabieżom i rozbójnictwu przeciwstawmy poszanowanie ludzkiego życia i mienia i podkreślajmy na każdym kroku słowem i czynem wszechstronne zachowanie Bożych nakazów. A wypełniając ten program przyczynimy się do podniesienia i uszlachetnienia obyczajów w naszym społeczeństwie. Owszem ujrzymy, że przy łasce Bożej i przy naszej usilnej pracy, powoli ludzkość cała obróci oczy swe na postać świetlane Niepokalanej Dziewicy i będzie stawać się coraz lepszą. Ujrzymy, że z oczu najbardziej zatwardziałych grzeszników popłynę łzy pokuty, opróżnię się więzienia z przestępców, wzrośnie zastęp trzeźwych i uczciwych pracowników, ogniska domowe cnotę zajaśnieję, pokój i szczęście wyniszczę i zagoję ból. Nastanie nowa era - era Niepokalanej.