Od Wydawnictwa
Drukuj

Po tak długiej przerwie znowu wyrusza w świat "Rycerz Niepokalanej", by odwiedzić swych Ukochanych Czytelników, pocieszyć po bolesnych stratach, ożywić ich wiarę i spotęgować miłość do swej Hetmanki Niepokalanej oraz dodać sił do mężnego pokonywania codziennych trudności. Bo cel jego nadal ten sam, tj. .sprowadzić do Niepokalanej wszystkie dusze, które są i będą, aby pod tchnieniem Jej macierzyńskiej miłości, odrodziły się do nowego życia i kroczyły drogami wskazanymi przez Chrystusa.

Tyle jeszcze dusz nie zna Tej najlepszej Matki, nie kocha Jej dostatecznie lub nawet uważa cześć ku Niej za przesadną. Nic też dziwnego, że ich życie duchowe, bez opieki macierzyńskiej, takie anemiczne, skarłowaciałe i samolubne. Zadaniem więc "Rycerza" jest rozszerzyć i pogłębić poznanie i dziecięcą miłość ku Niepokalanej, a przez Nią zbliżyć wszystkich do Boskiego Serca Jezusowego.

Z drukiem obecnego numeru mieliśmy dużo przeszkód, bo maszyny i prawie całe urządzenie zrabowali nam Niemcy. Również budynki są poważnie uszkodzone. Lecz Wasze, Kochani Czytelnicy, modlitwy, liczne listy i ofiary były nam zachętą do wznowienia tego upragnionego pisemka. Ofiarowano nam też trochę czcionek i pedałówkę, za co na tym miejscu składamy wszystkim przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać". Mamy też nadzieję, że i nadal Matka Najświętsza będzie nam pomagać przez Swych Czcicieli i skromne Jej pismo znacznie przekroczy przedwojenny nakład, Z braku papieru zmuszeni jesteśmy wydać ten numer tylko w 16 stronach, ale, jak tylko będzie można, to niezwłocznie powiększymy do dawnej objętości.

"Rycerza" każdy może otrzymywać, byle tylko dobrze z niego korzystał. Na prenumeratę przyjmujemy dobrowolne ofiary, tylko jako pewną normę ustaliliśmy 12 zł rocznie. Kto przyśle więcej, ten przyczyni się do jeszcze większego rozszerzenia czci Niepokalanej i będzie korzystał z modlitw, jakie specjalnie w intencji Ofiarodawców odprawiamy.

Ponieważ zaszło dużo zmian i adresy dawnych Czytelników są częściowo zniszczone, "Rycerza" wysyłać będziemy dopiero po otrzymaniu zgłoszenia i podaniu dokładnego adresu.

Przy zamawianiu prosimy podać również dawny adres, na który przychodził "Rycerz" lub inne z naszych czasopism.

Czeków jeszcze nie mamy, dlatego też wszelkie ofiary, jak również na prenumeratę, prosimy nadsyłać zwykłymi przekazami pocztowymi, które można dostać i zasięgnąć informacji co do sposobu wypełnienia w każdym urzędzie pocztowym. Adres do Administracji jest umieszczony na ostatniej stronie okładki "Rycerza".