Rycerz Niepokalanej - Marzec 1937
RN 3/1937
65 Wychowanie do radości w cierpieniu
Pm

U stóp Jezusa zmniejszają się nasze udręki i bóle. Z Chrystusem miło jest cierpieć. Zdajemy sobie sprawę, że "odkąd zatknął Chrystus sztandar krzyża, muszą wszyscy jego wyznawcy tym chwalebnym znakiem walczyć i zwyciężać".

67 Maryja ucieczką grzeszników
K.

Na rozstajnych drogach życia człowiek spotyka dwie przewodniczki: jedna, zaprasza na drogę szeroką, wśród dolin rozkosznych i kwiecia, wśród szumu strumieni i przecudnego śpiewu ptaków; druga - ukazuje ścieżki wąskie i cierniste, wśród złomów skalnych i nad przepaściami, wiodące w górą, do kraju wiecznej szczęśliwości, do Boga.

70 Najboleśniejsza[1]

Matka Bolesna. To słowo budzi w duszy, jakieś niewypowiedziane echo, niesie w swym dźwięku" jakiś przedziwny nastrój, zbliża tak bardzo do Serca Maryi, sprawia coś w samej głębi duszy, co się da określić tylko wyrazami: matka, dziecię...

72 Polska Matką Świętych

Widywano go często w czasie wizytacyj pasterskich, jak w opuszczonych kościołach i kaplicach wśród głuchych wsi poleskich, całymi godzinami klęczał u balasek zatopiony w Bogu i modlitwie.

75 Tak wygląda rzeczywistość hiszpańska

Podług ostatnich danych statystycznych, w skład duchowieństwa w Hiszpanii wchodziło 60 biskupów (w tym 10 arcybiskupów), 33.500 kapłanów, oraz 20.640 zakonników. Ilu z nich dotychczas ocalało? Kolegium Hiszpańskie w Rzymie posiada pisemne oświadczenie 188 kapłanów, zbiegłych z Hiszpanii, oraz 8 biskupów hiszpańskich, przybyłych ostatnio do Watykanu, a także około 200 listów innych biskupów i księży.

76 Obraz prawdziwej nędzy
B.

Sowiety dotychczas bardzo skrzętnie ukrywały prawdziwe swe oblicze, z drugiej strony - organizując częste "dobrowolne" ofiary na cele międzynarodowe - sprawiały wrażenie zamożności obywateli sowieckich. Ale to wszystko się skończyło.

77 Wierzę...
Zygmunt Gzeülich
78 Triumf Kościoła katol. na Dalekim Wschodzie

Po Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires, Manilę, perłę katolicyzmu, obrano jako miejsce na następny Kongres Eucharystyczny.

80 Przebieg uroczystości kongresowych

Na Kongres Eucharystyczny do Manili przybyło z różnych stron świata pół miliona wiernych. Samych biskupów przyjechało 120, kapłanów 4.000. Z Europy 17 olbrzymich okrętów przywiozło przeszło 3.000 pielgrzymów.