Iskierki
Drukuj

Z Polski

Polska sprowadziła z Anglii pewną ilość srebra w specjalnych sztabach. Ze srebra tego wybiła mennica państwowa 2 i 5 złotowe monety. Na jednej stronie nowych monet jest herb państwa, a po drugiej żaglowiec.

Komuniści przeznaczyli na jeden z dzienników w Polsce 2 miliony koron czeskich.

Do końca ub. roku pomoc zimowa objęła 305.591 bezrobotnych. W okresie tym rozdano bezrobotnym artykuły żywnościowe wartości 3.147.277 zł. Poza tym rozdały komitety dla bezrobotnych 8 tys. skrzyń mieszanki kawy cukrowej, 30 tys. ton węgla wartości około półtora miliona zł., drzewa opałowego na sumę 200 tys. zł oraz 541 tys. ton ziemniaków.

Stan szkolnictwa na Polesiu jest bardzo smutny, bo na ogólną ilość 236.000 dzieci w wieku szkolnym, uczęszcza do szkół tylko 183.000 dzieci. Powodem tego jest brak szkół i nauczycieli.

Wkrótce wypuszczone zostaną na rynek materiały ze sztucznej wełny, fabrykowanej u nas z mleka. Sztuczna wełna zawierać będzie domieszki sztucznego jedwabiu lub prawdziwej wełny.

dźwig do układania torów

W dniu 23 stycznia, r. b. odbyło się poświęcenie nowej linii kol. Toruń-Sierpc. (78 km). Fot. obok przedstawia pociąg dźwig służący do mechanicznego układania toru kolejowego. Pociąg dźwig jest nowym wynalazkiem polskiego inżyniera i po raz pierwszy został zastosowany przy budowie toru kol. Toruń - Sierpc.

W ciągu najbliższych lat zbudowane zostaną w Polsce drogi o długości 1.464 km. Na ten cel przeznaczy rząd 80 milionów zł.

W dniu 15 stycznia r. b. wydarzyła się w Mysłowicach (woj. śląskie) katastrofa kolejowa. Pociąg osobowy wskutek złego przestawienia zwrotnicy, wjechał na pociąg towarowy. 9 osób poniosło śmierć a 56 zostało rannych.

Wieś polska ulega stopniowo elektryfikacji. We wsi Kampinosie (woj. warszawskie) na 107 gospodarstw, 54 posiada elektryczność. Koszt zaprowadzenia jednego gniazda wynosi 43 zł. Jeden kilowat prądu dla celów gospodarczych kosztuje 22 grosze, dla celów oświetleniowych - 35 gr.

Arcybiskupi Komitet Ratunkowy w Krakowie wydaje bezpłatnie dla bezrobotnych 1000 obiadów dziennie. Do końca grudnia 1936 r. wydano bezpłatnie w 6 kuchniach Komitetu 47 tysięcy 365 obiadów.

Polskie samoloty komunikacyjne odbyły w roku ub. 7.350 lotów i przewiozły ogółem poza pocztą i towarami 33.000 pasażerów. Ogólna długość trasy, jaką przebyły w tym czasie, wynosi ponad 1.600.000 km.

Żydowski Komitet pomocy w Ameryce w przewidywaniu wojny w r. b. - przeznaczył dla żydów w Europie 4 i pół miliona dolarów (przeszło 20 milion. zł).

Ze świata

Do nowozbudowanego skarbca - twierdzy w stanie Kentucky, o którym była wzmianka w poprzednim numerze "Rycerza", przewiezione zostały w tych dniach z Waszyngtonu sztaby złota wartości pół miliarda złotych. Na pociągu wiozącym złoto była straż uzbrojona w karabiny maszynowe. Wszystkich zaś stacyj, przez które pociąg przejeżdżał, strzegło wojsko.

W Vilany na Łotwie żyje 126-letnia kobieta nazwiskiem Rozalia Laurenika. Mimo podeszłego wieku staruszka cieszy się doskonałym zdrowiem. U doktora była tylko raz w życiu.

Między Anglią a Australią otwarto linię lotniczą. Trasa prowadzi przez Egipt - Indie. Olbrzymi hydroplan "Centaurus", który wystartował z Anglii do Australii może pomieścić na pokładzie 1.000 kg poczty i 30 pasażerów.

"Pewna gospodyni z Montrealu (Kanada) przygotowując indyka, znalazła w jego żołądku dwie grudki czystego złota; W ten sposób indyk stał się odkrywcą złotodajnego terenu w prowincji Alberty, skąd został sprowadzony.

W Ameryce przystąpiono do budowy najdłuższej autostrady na świecie. Autostrada prowadzić będzie z Alaski do Chile (Ameryka Połudn.) a długość jej wyniesie 21 tys. km. Na przebycie tej drogi samochodem potrzeba pół miesiąca.

Statystyki przemysłu wojennego wykazują niebywały wzrost zbrojeń. W r. 1913 wydały wszystkie państwa na zbrojenia około 20 miliardów złotych; w latach 1928/29 wydatki te wzrosły do 30 miliardów, a w r. 1936 do 70 miliardów złotych.

26-letni Turek Ismael Hakkie otrzymał złoty medal za zasługi położone na polu medycyny. Dla ratowania zdrowia swych rodaków dostarczył on w ciągu swego życia 90 litrów własnej krwi. Tym sposobem uratował życie 144 osobom.

Dyrekcja kolei podziemnej w Paryżu ogłosiła licytację 26.000 parasoli, znalezionych w ub. r. w wagonach. Ogólna liczba zgubionych parasoli wynosiła 30 tys., z czego 4.000 podjęli właściciele.

Rząd amerykański powziął zamiar wykopania kanału łączącego Ocean Spokojny z Atlantyckim. Kanał prowadzić będzie przez terytorium Nikaragui. Długość jego wyniesie 277 km, a budowa kosztować będzie 722.000.000 dol.

W lokalach restauracyjnych w Londynie spędziło noc sylwestrową 18.000 osób. Za kolację płacono od 3 do 6 funtów (1 f. 26 zł). Restauracje zarobiły ogółem 90.000 funtów (2 i ćwierć miliona złotych).

W poszczególnych państwach w ub. roku wypadała na 1.000 mieszkańców następująca ilość samochodów: we Francji 37, Danii 25, Szwajcarii i Szwecji 17, Belgii 15, Niemczech 14, Norwegii 13, Holandii 12, Włoszech 7, Czechosłowacji 6, Austrii 4, w Polsce 0,6. Na 1000 mieszkańców samochodów ciężarowych wypadało: we Francji 11, Anglii i Danii 10, Belgii i Norwegii 8, Szwecji 7, Holandii 6, Szwajcarii 5, Niemczech 4, Włoszech, Austrii i Czechosłowacji 2, w Polsce 0,2.

W podziemiach plebanii w miasteczku Huxton (Anglia) urządził krewny miejscowego proboszcza Raiher, wyższy urzędnik kolejowy, miniaturowy dworzec i węzeł kolejowy. W piwnicach ułożono 600 m torów kolejowych i uruchomiono na nich pociągi-liliputy. Dotychczas pociągi przebyły 11.000 mil. Liczni turyści zwiedzają tę niezwykłą kolej.

W Holandii odbył się ślub następczyni tronu holenderskiego księżniczki Juanny z księciem niemieckim Bernardem Lippe. Książęca para małżeńska wkrótce po ślubie przybyła do Polski i spędziła pewien czas w Krynicy.

nowy rodzaj samochodu

Pewien inżynier amerykański wynalazł nowy rodzaj samochodu, podobny do tanku. Samochód zaopatrzony w olbrzymie koła może jeździć nie tylko po lądzie, ale i w wodzie. Na fot. obok nowoskonstruowany samochód przejeżdża rzekę wpław.

W Stanach Zjednoczonych 25 tys. rodzin żebraczych posiada własne samochody. Są to stare wozy, porzucone przez właścicieli; do żebraniny jednak po pewnym wyremontowaniu nadają się doskonale.

We Francji powołano do życia nową organizację broni tzw. piechotę powietrzną. Żołnierze piechoty powietrznej, zaopatrzeni w specjalną broń przewożeni będą na front samolotami, z których spuszczać się będą na spadochronach na tyły nieprzyjacielskie.

Największą pensję w Stanach Zjednoczonych pobiera wydawca całego szeregu dzienników, William Randolph Hearst. Roczna jego pensja wynosi pół miliona dolarów. Po tym magnacie najwyższe pensje pobierają artystki i artyści filmowi - bo od 258 tys. do 480 tys. dolarów rocznie. Trzecią wreszcie, co do wielkości, pensję za oceanem otrzymują kierownicy instytucyj przemysłowych. Roczne ich wynagrodzenie wynosi od 296 tys. do 344 tys. dol.

W Los Angeles (Kalifornia) zastosowano oryginalną karę na szoferów przekraczających przepisy jazdy. Przestępcy otrzymują na głowę tzw. "ośle czapki", w których muszą przepisać po 1.000 i więcej razy takie np. zdanie: "Na przyszłość zważać będę na sygnały świetlne".

W celu uczczenia wielkiego wynalazcy Edisona, postanowiono zbudować w Nowym Jorku wieżę wysoką na 40 m. Na szczycie wieży płonąć będzie wiecznie żarówka, której Edison jest wynalazcą.

Rząd brazylijski udzielił prawa imigracji do swego kraju w b.r. 2.035 obywatelom Polski. Z tej liczby tylko 10% nie rolników będzie mogło otrzymać wizy.

Szef rządu włoskiego Mussolini otrzymał dyplom lotnika wojskowego po dokonaniu lotu na 3-motorowym samolocie wojskowym na wys. 4.500 m.

Hans Rucker

Siłacz niemiecki Hans Rucker w czasie pobytu w Ameryce założył się z pewnym obywatelem amerykańskim o 500 dolarów, że zdoła wstrzymać dwa startujące samoloty. I zakład wygrał, bo ku wielkiemu zdumieniu obecnych zatrzymał dwa startujące samoloty, jak to widzimy na fot. wyżej.

Gospodarka sowiecka doprowadziła już do tego, że z nędzy i głodu powstał w tym kraju nowy typ przestępców. Pojawiły się mianowicie całe bandy ludzi, którzy rozkopują świeże groby zamożniejszych osób. W ten sposób zdobywają sobie drogą w Sowietach odzież, oraz przedmioty cenniejsze, które następnie zamieniają na żywność.

Powódź w Portsmouth

Dyktator Rosji Sowieckiej Stalin, nosi najrozmaitsze tytuły. Nazywany jest przez swych towarzyszy: "Genialnym przywódcą", "Wodzem narodów", "Przewodnikiem ludzkości", "Geniuszem nowego świata", "Najmędrszym człowiekiem nowych czasów", "Największym myślicielem świata" itp. Dziwne to i zdumiewające, że w kraju takim, gdzie rządzi "Największy myśliciel świata" i "Najmędrszy człowiek nowych czasów" w ciągu jednego tylko roku 1934 wydarzyło się 62.000 katastrof kolejowych, czyli 170 wypadków dziennie. - Należy mieć nadzieję, że wypadki w b.r. znacznie zmaleją, bo "Największy myśliciel świata" wydał rozkaz, rozstrzeliwania każdego maszynisty odpowiedzialnego w razie katastrofy. A że śmiertelność wśród kolejarzy się zwiększy - o to mniejsza!

Stany Zjednoczone nawiedziła olbrzymia powódź, nie notowana dotąd w historii Ameryki. Wskutek wylewu rzek Missisipi i Ohio 13 tys. km kw. obszaru znalazło się pod wodą. Wielka ilość osiedli ludzkich w dolinach obu rzek została zmyta przez fale wodne. Szkody wyrządzone powodzią są olbrzymie. Do dn. 31 stycznia utonęło 325 osób a 300 zmarło w szpitalach. Ponadto przeszło milion mieszkańców utraciło dach nad głową. Wśród ludności nawiedzonej katastrofą wybuchła epidemia tyfusu. Straty materialne wynoszą 500 milionów dolarów.

Fot. wyżej przedstawia duże miasto Porfsmouth, którego ulice zostały zalane do wysokości szyldów sklepowych. Jedynym środkiem komunikacyjnym są łodzie.