Triumf Kościoła katol. na Dalekim Wschodzie
Drukuj

Ogólne wiadomości

Na wschód od południowej Azji, na oceanie Spokojnym " leży archipelag wysp Filipińskich (ponad 7.000 wysp). Wyspy te stanowią od r. 1898 samodzielne i niepodległe państwo. Ludność wysp Filipińskich wynosi ogólnie 13 milionów mieszkańców, z czego 90% stanowią katolicy. Oprócz katolików mieszka na Filipinach 400 tys. mahometan, 60 tys. wyznawców Konfucjusza i 140 tys. pogan, należących do różnych sekt amerykańskich.

puszka dla katedry w Manili
Złota puszka, którą Ojciec św. ofiarował dla katedry w Manili z okazji 33-go Kongresu Euch

Katolicyzm na Filipinach datuje się od roku 1527, kiedy to słynny żeglarz Magellan, podróżując wśród wysp archipelagu Malajskiego, odkrył kompleks wysp, nazwanych później no cześć Filipa II - Filipińskimi. Już wówczas, w najbliższą Wielkanoc (21 marca) na wyspie Mindanao kapelan jego, augustianin, odprawił w obecności władców miejscowych Calambu i Siagu pierwszą w tych okolicach bezkrwawą ofiarę Mszy. św. Od tej chwili towarzyszący Magellanowi augustianie, rozpoczęli pracę nad chrystianizacją kraju. Akcja misyjna szła nadspodziewanie pomyślnie. Niebawem wspomniani władcy krajowi przyjęli Chrzest św., a z nimi znaczna część poddanych.

Z biegiem czasu katolicyzm czynił tu coraz większe postępy, aż doszedł obecnie do imponującego rozkwitu. Dziś życie katolickie na Filipinach bije żywym tętnem w każdej dziedzinie życia. Wzorowo zorganizowana hierarchia kościelna dzieli się na dwa arcybiskupstwa, 10 biskupstw i dwie prefektury apostolskie, pod kierownictwem delegata Stolicy św. Duchowieństwo roztacza czułą opiekę nad wiernymi. W kościołach parafialnych odbywają się parę razy do roku rekolekcje. Prócz tego raz w tygodniu wygłaszane są dla katolików specjalne audycje radiowe, które wielce przyczyniają się do pogłębienia życia religijnego.

W niektórych parafiach obejmujących większą -ilość wiernych zbudowano dla ułatwienia pracy duszpasterskiej kaplice pomocnicze.

Nauka katechizmu zaprowadzona jest nie tylko w szkołach publicznych, ale i w prywatnych. Dzięki harmonijnej pracy Kościoła z państwem powstały w ostatnich czasach, w każdym niemal zakątku kraju, liczne instytucje kościelne, seminaria, szpitale, sierocińce i wiele innych zakładów dobroczynnych.

Do utrzymania i rozwoju życia religijnego w tym kraju w dużej mierze przyczynia się Akcja Katolicka.

Cennym dorobkiem katolicyzmu na Filipinach jest uniwersytet św. Tomasza w Manili, założony w roku 1611. Obejmuje on 7 wydziałów: teologiczny, filozoficzny, humanistyczny, prawny, medyczny, farmaceutyczny i techniczny. Liczba słuchaczy wynosi obecnie 3.700 osób. Kierownictwo uniwersytetu spoczywa w rękach OO. dominikanów.

Ogólny tylko rzut oka na katolicyzm na Filipinach świadczy dosadnie, jak drogą musi być dla Kościoła ta świeża jego latorośl. Nic więc dziwnego, że po Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires, Manilę, perłę katolicyzmu, obrano jako miejsce na następny Kongres Eucharystyczny.

mapka

Z województwa pomorskiego donoszą nam Czytelnicy, że jacyś nieznani osobnicy chodzą po wioskach i podają się za agentów wysłanych z Niepokalanowa. Osobnicy ci podstępnie wyłudzają grosz, obiecując, że w zamian za to Wydawnictwo nasze wyśle im różne dewocjonalia. Podajemy więc do ogólnej wiadomości, że nikogo z osób świeckich czy z braci zakonnych nie wysyłamy ze sprzedażą dewocjonaliów.