Miłujmy bliźnich czynem!
Drukuj

Kto może, niech daje u siebie pożywienie głodnym, szczególniej dzieciom, chociażby jednemu. Czyn ten będzie dla dzieci waszych najlepszą nauką miłości bliźniego.

Ukochani w Chrystusie, do czynu, do czynu coraz gorliwszego. Członkowie Akcji Katolickiej, mężowie, niewiasty, młodzieży męska i żeńska, pamiętajcie, że Akcja Katolicka to miłość Boga i bliźniego. Miłujcie bliźnich czynem. Nie szczędźcie trudu i ofiary, aby od bliźnich nędzę odpędzać.

Kapłanie, naśladowco Chrystusa, wzorze życia według Jego nauki, bądź zawsze w pierwszym szeregu działaczy na polu miłości bliźniego Staraj się, aby z domu twego codziennie niejedno głodne dziecko syte wychodziło.

Wspierajmy zawsze i wszędzie potrzebujących naszej pomocy Współdziałajmy z "Ogólnopolskim Obywatelskim Komitetem Pomocy Zimowej Bezrobotnym".

Chryste Panie, spraw, aby sprawiedliwość i miłość na świecie zapanowały, aby nie było głodnych, pozbawionych odzienia, dachu nad głową,- niech każdy ma pracę i słuszną za nią zapłatę. Matko Boga i Matko nasza, zapalaj wszystkie serca miłością Boga i bliźniego.

(Z listu J. E. Ks. Bpa Przeździeckiego)