Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Ojciec św. Pius XI

Stan zdrowia Ojca św. Choroba Ojca św. bardzo zaniepokoiła w ostatnich czasach nie tylko cały świat katolicki, ale także uczciwych i zdrowo myślących niekatolików. Toteż z milionów serc popłynęły do niebios korne błagania o powrót do zdrowia Namiestnika Chrystusowego. W chwili kiedy piszemy te słowa, Ojciec św., dzięki Bogu, czuje się znacznie lepiej. Cierpienia jednak spowodowane chorobą nie ustały zupełnie. Mimo to Ojciec św. tak w czasie najbardziej dotkliwych cierpień, jak i obecnie nie przestał zajmować się kierowaniem Łodzi Piotrowej. Codziennie przyjmuje Sekretarza Stanu kard. Pacelli’ego i innych dostojników kościelnych i udziela im dyspozycyj oraz wskazówek.

Szkic powyższy został zrobiony w Watykanie podczas choroby Ojca św. Pius XI wygłasza przed mikrofonem radiostacji watykańskiej przemówienie wigilijne. Obok stoi kard. Pacelli.

Nowy Nuncjusz apost. w Polsce na audiencji u Ojca św. Ojciec św. przyjął na specjalnej audiencji ks. arcybiskupa Filipa Cortesiego, świeżo powołanego na stanowisko nuncjusza apostolskiego w Warszawie. Audiencja odbyła się w prywatnym apartamencie Papieża. Po powitaniu Ojca św. przez ks. nuncjusza, Pius XI rozpoczął z nim rozmowę długą i niezmiernie serdeczną. Z widoczną przyjemnością przypominał Ojciec św. obdarzony podziwu godną jasną pamięcią, aż do najdrobniejszych szczegółów czasy swego urzędowania w nuncjaturze warszawskiej. W ciągu dalszej rozmowy Papież wyraźnie i ciągle zaznaczał swą szczególniejszą dla Narodu Polskiego miłość, którą już wiele razy podkreślał w rozlicznych prywatnych i publicznych oświadczeniach.

Polecił wreszcie nowemu nuncjuszowi zanieść episkopatowi, duchowieństwu i całemu Narodowi Polskiemu swoje apostolskie błogosławieństwo i zapewnić, że Polska w sercu Jego zajmuje i zajmować będzie miejsce uprzywilejowane.

Z Polski

Odezwa J. E. Ks. Biskupa Lorka. Administrator Apost. diecezji sandomierskiej J. E. Ks. Bp Lorek wydał do swych wiernych odezwę w sprawie nabywania przedmiotów kultu religijnego. Ekscelencja zaznacza, że wytwórczość i handel przedmiotów kultu religijnego a w szczególności: krzyżyków, krzyżów na nagrobki i trumien, medalików, różańców, obrazów i obrazków, książeczek do nabożeństwa, figurek itp., spoczywa w rękach niechrześcijańskich. Odezwa głosi dalej, że stan taki musi ulec zmianie. Katolicy powinni nabywać dewocjonalia jedynie w firmach katolickich, a księża proboszczowie winni wymagać, aby hurtownicy dewocjonaliów, zaopatrywali się wyłącznie w firmach katolickich. W razie stwierdzenia, że nabyte dewocjonalia pochodzą z firm niechrześcijańskich, należy odmawiać poświęcenia tych przedmiotów. Dla orientacji nadmieniamy, że w Warszawie przy ul. Marszałka Focha 6, zawiązało się Zjednoczenie Katolickie pod wezw. Królowej Apostołów, które ma na celu ująć w swe ręce wytwórczość i handel dewocjonaliami.

Godny poparcia projekt. Poseł na Sejm ks. Stefan Downar wniósł do Sejmu projekt w sprawie wytwarzania i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu, religijnego. Według projektu ks. Downara wyrobem i handlem dewocjonaliów mogłyby się zajmować prawnie tylko osoby należące do tego wyznania, którego dane wytwory dotyczą. Dla przekraczających ustawy tego projektu przewidziane są kary do 3-ch miesięcy aresztu i 3.000 złotych.

Pierwsza w Polsce katol. poradnia małżeńska. Z inicjatywy duchowieństwa i organizacyj katol. w Sosnowcu zawiązała się tam katolicka poradnia małżeńska. Oprócz wskazówek poradnia udzielać będzie zgłaszającym się także pomocy moralnej i materialnej. Przyczyni się to niezawodnie do podniesienia poziomu życia moralnego w małżeństwach.

Ze świata

O rozszerzenie czci św. Stanisława Kostki na cały Kościół. Z polecenia generalnego sekretarza Krucjaty Eucharystycznej w Rzymie - Ks. Józefa Boubee - Krucjaty Eucharystyczne na całym świecie zwróciły się z prośbą do Ojca św. O rozszerzenie czci św. Stanisława Kostki na cały Kościół. Krucjaty Eucharystyczne w Polsce wystosowały również do Ojca św. pisemne prośby z tysiącznymi podpisami dzieci, członków Krucjaty.

"Dajcie nam polskich kapłanów". Za "Dziennikiem Chicagowskim" podajemy smutny stan Polonii zagr., z braku polskich kapłanów: Osiem milionów Polaków poza granicami kraju woła: dajcie nam polskich duszpasterzy. Głód Słowa Bożego wśród tych rozlicznych kolonij jest zatrważający. We Francji na 20.000 rodaków przypada zaledwie 1 polski ksiądz. W Argentynie, w prowincjach Cordoba i Santa Fe 30.000 Polaków żyje bez księdza. W Brazylii są polskie osady, które od 40 lat nie widziały polskiego kapłana. Dodać warto, że niektóre tamtejsze parafie ciągną się na przestrzeni 200 km. Poważny odsetek emigrantów Polaków umiera bez Sakramentów św. Przyjeżdża do nas ksiądz raz na rok i to taki, co słowa po polsku nie umie - pisze kolonista polski z Brazylii. Dzieci 15-letnie nie umieją pacierza ani katechizmu i nie były jeszcze u spowiedzi - oto wołanie z emigracji polskiej na Łotwie. Podobne skargi płyną z różnych krajów, gdzie przebywają nasi uchodźcy.

Pływający kościół. W Buenos Aires odbyło się uroczyste poświęcenie okrętu - kościoła. Pływająca świątynia pod nazwą "Chrystus-Król" będzie odwiedzała wybrzeża i wyspy, na których nie ma kościołów, aby tym sposobem dać możność mieszkańcom wysłuchania Mszy świętej i przystąpienia do Sakramentów św. Statek oceaniczny "Chrystus-Król" wyruszył niedawno w pierwszą podróż misyjną do Patagonii i na wybrzeże południowej Argentyny.

Matka Boża z Alkazar

Pierwszy kongres młodzieży katol. w Indochinach. W mieście Nam-Dinh (Indochiny) odbył się po raz pierwszy kongres młodzieży katol. Wzięło w nim udział 5.000 młodzieńców z katolickich organizacyj. Nabożeństwa pontyfikalnego wysłuchały 15-tysięczne rzesze wiernych. Kongres zakończyła uroczysta procesja po ulicach miasta.

Podniosła manifestacja dzieci kanadyjskich. W mieście Montreal w Kanadzie odbyła się podniosła manifestacja dziatwy katolickiej. 10.000 dzieci z 11 różnych narodowości złożyło uroczystą przysięgę na wierność Kościołowi i Państwu. W formule przyrzeczenia wyrażona była prośba do rządu, by zawsze bronił chrześcijańskiego porządku Społecznego i nie dopuścił do utworzenia organizacyj, mogących zaszkodzić temu porządkowi.

Matka Boska Alkazarska. Ostatnio przeniesiony został do katedry w Toledo (Hiszpania), posąg Matki Boskiej, (fot. wyżej), przed którym modlili się w czasie oblężenia bohaterscy obrońcy Alkazaru. Mieszkańcy Toledo otaczają szczególną czcią posąg Matki Boskiej Alkazarskiej, dziękując Bogu za oswobodzenie miasta.

Czego potrzeba Japonii? Najbardziej popularny dziennik japoński "Osaka Mainichi Shimbun", zamieścił niedawno charakterystyczną wzmiankę. Pisał mianowicie: "Japonia otworzyła bramy dla cywilizacji europejskiej i tą drogą musi iść dalej. Ale czy ta cywilizacja będzie miała dość siły, aby utrzymać się w naszym kraju? Nie, o ile pozostanie wszystko tak jak jest! Czego więc trzeba, aby cywilizacja ta u nas żyła? Cywilizacja europejska opiera się na chrześcijaństwie, chrystianizm jest jej duszą. Toteż ochrona jej i ochrona nasza spoczywa jedynie w jedności z Chrystusem". Słowa powyższe zamieszczone w pogańskim dzienniku jasno świadczą, że Japończycy cenią sobie cywilizację europejską i wiedzą, na czym spoczywa jej siła. Ponadto są one dowodem, że Japonia wraz z cywilizacją europejską pragnie przynieść swemu pokoleniu prawdziwą wiarę.

Protestanci wobec choroby Ojca św. Ojciec św. Pius XI cieszy się ogólną czcią i szacunkiem nie tylko wśród katolików, ale także u protestantów. Protestanckie pisma w Kanadzie żywo interesują się stanem zdrowia Papieża i budzą niepokój z powodu Jego choroby. Wiele pism protestanckich podało charakterystyczne uwagi zasługujące na wzmiankę i tak: Jedno z czasopism podkreśla, że nie było Papieża bardziej przez wszystkich kochanego...; inne natomiast stwierdza, że Pius XI dał światu jasny i wyczerpujący program sprawiedliwości społecznej, nic więc dziwnego, że cały świat modli się o Jego zdrowie. Na łamach pisma wychodzącego w Halifax ukazała się wzmianka, że o zdrowie Piusa XI modlić się trzeba tak samo jak o bezpieczeństwo i pomyślność imperium brytyjskiego. Poza tym wielu pastorów wezwało swych współwyznawców do modlitwy o zdrowie Papieża.

Ukaranie komunistów w Ekwadorze. Rząd Ekwadoru (republika w Połud. Ameryce) zesłał na bezludną wyspę Floreana wszystkich aresztowanych komunistów. Na tej bezludnej wyspie - twierdzi rząd - komuniści będą mogli swobodnie prowadzić wywrotową robotę. Każdy z zesłańców otrzymał zapas żywności na kilka miesięcy.

Misjonarz buduje drogi. Katolicki misjonarz z Changpotung (Chiny) zbudował na granicach Tybetu przy pomocy miejscowych chrześcijan 10 mostów i 320 km drogi. Praca misjonarska nie ogranicza się tylko około dobra dusz, ale wszelkim sposobem zmierza także do podniesienia kultury i dobrobytu w danym kraju.

Po 100 latach nie uległy zepsuciu zwłoki kapłana katolickiego. W podziemiach kościoła św. Wawrzyńca w Empoli (Włochy) otwarto trumnę księdza Jakuba Pelleschi, zmarłego w 1835 r. Zwłoki zastano zupełnie niezmienione bez najmniejszego śladu zepsucia. Wieść o tym wywarła olbrzymie wrażenie w całych Włoszech.

Konsekracja Arcybiskupa Estonii. W stolicy Estonii Tallinie odbyła się konsekracja administratora apostolskiego Estonii, ks. Edwarda Profittlicha. Konsekracji dokonał arcybiskup A. Arota, nuncjusz apostolski Estonii i Łotwy w obecności licznie zebranego duchowieństwa i przedstawicieli różnych państw. Konsekracja nowego biskupa ma wielkie znaczenie dla Kościoła katolickiego w Estonii, gdyż przez 380 lat państwo to nie miało katolickiego biskupa. Estonia liczy zaledwie 3.000 katolików.

Walka z Kościołem katolickim w Niemczech. Prasa katolicka w Polsce i za granicą podaje coraz częściej wiadomości o wrogich wystąpieniach Trzeciej Rzeszy wobec Kościoła katolickiego. Ostatnio np. w różnych miejscowościach diecezji Monastyru zaczęto usuwać ze szkół i urzędów krzyże, czemu energicznie sprzeciwiła się ludność katolicka. Rzecz jasna że o wypadkach tych nie można było wspomnieć w niedzielnych biuletynach diecezjalnych, jedynych czasopismach, jakie pozostały jeszcze katolikom. Ze względu jednak na to, że społeczeństwo katol. winno wiedzieć o incydentach tego rodzaju, duchowieństwo diec. Monastyru powiadomiło o tym swych wiernych z ambon. W ten sposób katolicy niemieccy pozbawieni własnej prasy podają sobie wieści z ust do ust.

Komunista o Sowietach. Sławny pisarz francuski Andre Gide, gorący entuzjasta Rosji, zwiedził niedawno ten kraj. Rozczarowany smutną sowiecką rzeczywistością, powrócił do Ojczyzny i wydał książkę p.t. "Powrót z Rosji Sowieckiej". Autor skreśla w tej książce prawdziwy obraz raju sowieckiego. Przy zwiedzaniu licznych miast spotykał autor gromady dzieci bez rodziny i opieki t. zw. "bezpryzornyje", w wieku od 7 lat. Dzieci pozostawione własnemu losowi krążą całymi dniami po ulicach miast, obdarte i głodne. Podany kawałek chleba nie jedzą, ale pożerają. Autor zaznacza następnie, że młodzież sowiecka nawet inteligentna wskutek odgrodzenia od zachodu nie wie, co się dzieje w pozostałych państwach. Wyrobiło się w niej pojęcie wyższości. Pytali autora, czy to prawda, że we Francji są szkoły, a nie chcieli wierzyć, że w Paryżu są tramwaje i metro. Temat w szkołach sowieckich jest z góry nakazany. O kulturze innych państw nie wolno nic mówić. Książki przepełnione są opisami "bohaterskiego" życia Stalina. Kiedy autor z okazji przejazdu przez miejsce urodzenia Stalina, chciał wysłać do niego telegram, na poczcie nie przyjęto, ponieważ tekst brzmiał: "Z okazji przejazdu etc. - zasyłamy Panu...", a urzędnik pocztowy uznał, że należy dopisać "Panu Wodzowi Narodów" lub coś podobnego. W Sowietach - pisze Gide - nie ma dyktatury proletariatu, jest tylko dyktatura jednej osoby - Stalina. Nie ma tam również klas społecznych, ale są tylko nędzarze, którym nikt pomóc nie może, bo wszystkim zajmuje się państwo. W następnym jednak pokoleniu będą klasy. Wytworzy się sowiecka finanseria. Dziś już bowiem na pięknych wybrzeżach Morza Czarnego istnieją "robotnicze" hotele, nieustępujące luksusem Riwierze. Robotnik jednak nie może sobie na nie pozwalać, bo zarabia 70 rubli miesięcznie czyli 30 złotych.