Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1924
RN 8/1924
146 Jak to będzie w niebie
Rycerz Niepokalanej
150 Więcej wiedzy!
Virga
157 Czyż na serio?
M. K.
158 Z Listów nawróconego doktora medycyny
Dr Jerzy Bull

Cześć Najśw. Dziewicy i Świętych. - Tow. katolickich lekarzy. - Spotkanie z O. Doublet.