PODZIĘKOWANIA
Drukuj

POZNAŃ, 12. VI 24 r.

Stosownie do uczynionej obietnicy składam Najświętszej Pannie Marji Niepokalanej najserdeczniejsze dzięki za wysłuchanie mojej prośby oraz uśmierzenie bólu.

Dołączam 5 milj. na "Rycerza Niepokalanej" prosząc o dalsze zdrowie duszy i ciała dla mnie i dla rodzeństwa.

Czcicielka Matki Najlepszej

Marja Haręcka

- Składam podziękowanie Matce Najświętszej za odebraną łaskę Magdalena Beszterda, Siostra III Zakonu proszę o podanie do Rycerza, (of. 5.000.000 Mk).

- Wdzięczna, dziękuje Matce Najświętszej za przywrócenie zdrowia. Polecam nadal Jej Opiece wszystkich drogich sercu memu, a także siebie sama.

T. M.

BRODNICA. 22. VI. 24 r.

Dnia 18. VI. zdałem za przyczyną Najśw. Marji Pannv trudny egzamin za co składam publiczne podziękowanie, oraz proszę o nadesłanie mi dyplomu i medalika gdyż pragnę stanąć w szeregu "Rycerzy Niepokalanej".

Cześć i chwała Marji.

Stanisław Nowak