Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1930
RN 4/1930
98 U wrót wiosny
A. K.

Rozchodzi się o to, aby wiosna w przyrodzie, była i wiosną w naszem sercu, w naszem życiu. Kościół św., ta matka dobra, wszystko czyni, byle tak naprawdę było.

99 Zapytałam raz...
Blanka Hejmowska

Wiersz.

101 Poza Kościołem niebezpiecznie umierać!
w. j.

W styczniu b. r. zmarł w amerykańskiem mieście Cleveland proboszcz hodurowskiej, niezależnej parafji Ks. Jan Czyżak, który jednakowoż przed śmiercią nawrócił się.

102 Przerzynamy Alpy
A. K.

Część 5 ta opisu pielgrzymki do Rzymu Ojca Alfonsa Kolbe.

109 Jak wygląda apostolstwo ludzi świeckich zagranicą?

Czasopisma zagraniczne podają obraz tej żywotnej, zdobywczej ofensywy, którą podjęli młodzi włoscy katolicy w duchu pierwszych chrześcijan, zapomocą środków odpowiadających współczesnej epoce, jest to Towarzystwo św. Pawła, zwane pospolicie "Opera Ferrari".

113 Cóż z naszemi misjami?
Red.

Opis z podróży na misje braci z Niepokalanowa.