Iskierki
Drukuj

Ze świata.

W Niemczech liczba bezrobotnych wzrasta. 1,820,000 osób pobiera wsparcie z ubezpieczenia na bezrobocie.

W Berlinie poraz pierwszy ukazały się aparaty drukujące na wielką odległość. Aparaty te mają wygląd zwykłej maszyny do pisania

W Paryżu zaginął gdzieś przywódca emigrantów rosyjskich gen. Kutiepow: podejrzenie pada na bolszewików.

W ślad za Kutiepowem usiłowano pozbyć się inż. Kussyr-Kusznyruwa, przebywającego w Austrji. Na balu jeden z podających mu dłoń nieznanych ludzi ukłuł go zatrutą igłą. Inżynier musiał się poddać natychmiastowemu ucięciu całej ręki.

Pancerny nurek

Włosi zabrali się do wydobywania okrętów i łodzi, potopionych w różnych czasach i albo wypompowują wodę z jezior, albo zanurzają nurków, zaopatrzonych w pancerze, dozwalające już zapuszczać się na 150 metrów w głąb. Na rycinie widzimy, jak to wygada.

Jeden z wynalazców angielskich zbudował osobliwy aparat, który może oddać duże usługi. Istota wznalazku polega na tem, że głos śpiewającego jest dla niego samego słyszalny, natomiast otoczenie zupełnie go nie słyszy.

W okolicy Bolognoli we Włoszech olbrzymia lawina śnieżna zasypała kilkanaście domów. Z pod mas śnieżnych wydobyto 30 trupów oraz 5 rannych.

W południowych Włoszech i prowincjach zachodnich aż do Tryjestu panowały silne burze, połączone z podmorskiem trzęsieniem ziemi. Całe morze było tak wzburzone, że fale sięgały do 5 i 6 metrów wysokości, zalały 5 wiosek. 25 domów zostało całkowicie zmytych. Szkody materialne są olbrzymie. Około 15 osób padło ofiarą katastrofy. Ludność w popłochu schroniła się na dachy domów, które opierały się klęsce.

Hiszpanję nawiedziły niezwykłe mrozy, które dochodziły do 20 stopni.. Takiego spadku temperatury w Hiszpanji nigdy dotychczas nie notowano.

W Teleszach (Litwa) zmarł z wycieńczenia i głodu znany w całem mieście ze skąpstwa miejscowy cieśla, pozostawiając około 100 tysięcy litów majątku. Zmarły żałował sobie na pożywienie i to było powodem jego śmierci. Należy dodać, iż nie pozostawił on żadnych spadkobierców.

Południową Francję nawiedziły okropne powodzie, jakich nie była tam od 55 lat. Woda zalała miasta, że jeno wyższe budynki okazywały się nad jej powierzchnią. Ofiar w ludziach liczą na setki.

Władze sowieckie w Moskwie wyznaczyły 11 dni w miesiącu podczas których żadna z restauracyj moskiewskich nie będzie miała prawa wydawać potraw mięsnych. Tak więc zaprowadzają przymusowy post!

Wyspy greckie Psara i Antypsara nawiedziło trzęsienie ziemi. Wiele domów zawaliło się. Ofiar w ludziach niema. Mieszkańcy obozowali przez szereg dni pod gołem niebem, gdyż spodziewali się nowych wstrząsów

Na jeziorze Wiktorja we wschodniej Afryce zatonął parowiec, 13 pasażerów zginęło w falach. Podczas katastrofy pasażerowie powskakiwali do wody, lecz nie zdołali dopłynąć do brzegu. Wody jeziora Wiktoria roiły się od krokodyli, które wciągały nieszczęśliwych pod wodę.

Na Kubie otwarto port lotniczy w niezwykłych okolicznościach. Autobus wiozący ciekawych zderzył się z pociągiem, wskutek czego zginęło 12 osób. Oprócz tego spadł latawiec obaj lotnicy się zabili.

Kawa w Brazylji tak obficie obrodziła, że co pośledniejsze gatunki wrzucane bywają do morza. Potopiono tak około dwa miljony worków. Mówią, że i pszenicę w Kanadzie podobny los spodka.

W Meksyku otrzymał młody malarz pierwszą nagrodę w konkursie na afisz, nawołujący do wstrzymania się od picia wódki. Gdy wypłacono mu ową nagrodę, udał się do najbliższej restauracji i tak się upił, że go nieprzytomnego odwieziono do aresztu.

Zarząd Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego w Chicago przeznaczył 2.500 dolarów na rzecz inwalidów Polaków z wojny światowej którzy służyli w armji jen. Hallera.

Na wywiadzie dziennikarskiem oświadczył Henryk Ford, że jest gotów wykupić floty wojenne wszystkich państw i zniszczyć je, jeżeliby to położyło kres wojnom w przyszłości,

W styczniu b. r. upłynęło 10 lat od chwili ogłoszenia ustawy przeciwalkoholowej w Ameryce. W tym czasie skazane za przekroczenie prawa. 200 osób na śmierć, 230 wsadzono do więzienia a 33.000 zmarło wskutek trucia się alkoholem domowego wyrobu.

Miasto Chicago, w Stanach Zjednoczonych, stoi przed bankructwem. Długi miasta są wprost olbrzymie. Zamierzają pozamykać szpitale i domy dobroczynności.

W Ameryce wynaleziono nowe światło sztuczne, które wprowadzić może przewrót w dziedzinie oświetlenia, Wynalazek będzie wkrótce puszczony w obieg handlowy.

SPRAWY POLSKIE

Ostatecznie ustalono wydatki Państwa Polskiego na rok bieżący wyniosą one 2 miljardy 929 miljonów 182 tysiące i 475 złotych. Dochody mają być o 115 miljonów większe. Ale zawsze później występują rozmaite niespodzianki...

Banknoty pięciozłotowe z datą 1 maja 1925 r., które straciły moc prawnego środka płatniczego z dniem 30 czerwca 1929 r., wymieniane będą przez Bank Polski do 30 czerwca 1931 r. Termin wymiany biletów dwuzłotowych upływa z dniem 31 marca r. b.

W połowie lutego bawił w Polsce Prezydent Estonji dr. Otto Strandman. Dostojnego gościa podejmowano uroczyście.

Tadzio Stefański i o. Bernardino Rizzi

Pod Warszawą wydarzyła się straszna katastrofa samochodowa w której stracił życie konsul meksykański Raul Rodrygez Duarte. Ciało zmarłego przewieziono do Meksyku.

Na polskich kolejach skasowane mają być klasy I i IV.

Wielkie nadzieje rokuje trzynastoletni muzyk Tadzio Stefański występujący już, z koncertami. Widzimy go na rycinie wraz z mistrzem Ojcem Rizzim Bernardino, franciszkaninem: przerabiają właśnie lekcję.

Najwyższy żołnierz Leon Grabowski

Może najwyższym żołnierzem w armii polskiej jest Leon Grabowski, ślązak, sięgający dwóch metrów i siedmiu centymetrów. Widzimy obok niego dwóch zwyczajnych żołnierzy.

W Wilnie aresztowała policja międzynarodowego usypiacza kolejowego. przedziału II klasy pociągu osób. zdążającego z Tczewa do Bydgoszczy weszła nieznana kobieta, która wydobyła z torebki flakonik i jakimś płynem i zaraz potem pasażerów ogarnęła senność. Jeden z nich zdołał otworzyć okno, co zapobiegło działaniu narkotyku. Na dworcu w Pelplinie zatrzymano tajemniczą niewiastę, którą okazał się przebrany mężczyzna, aresztowany nie chce wyjawić swego nazwiska.

W Poznaniu dokonano poświęcenia pierwszego w Polsce troleybusu czyli tramwaju bez szyn. Troleybus podobny jest z wyglądu do autobusu, a tylko dwa druty doprowadzają do niego elektryczny prąd.

Do Poznania wróciło po szczęśliwie odbytej podróży naokoło świata dwóch inżynierów leśnych pp. Perkitny i Mroczkowski, którzy przez cały czas podróży trwającej 3 i pół lat, utrzymywali się z pracy własnych rąk. Objechali oni całą kulę ziemską, przeważnie w bardzo trudnych i ciężkich warunkach. Dopiero pod koniec swej podróży znaleźli w jednej z kolonji francuskich dobrą pracę mierniczą, dzięki czemu zdobyli większą gotówkę i powrócili do kraju we własnym samochodzie.

Znany polski artysta malarz, Tadeusz Styka, zawezwany został do Waszyngtonu, celem wykonania portretu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Herberta Hoovera.

Na terenie Białej Rusi sowieckiej zakazano czytania powieści Sienkiewicza, Orzeszkowej.