Zapytałam raz...

Zapytałam raz strumienia
Szemrzącego w lesie:
W jaką ciebie dal nieznaną
Bystra woda niesie?

"Moje wody, - strumyk rzecze,
Płyną hen !.. do morza,
A w ich szumie się wysławia
Wszechpotęga Boża."

Innym razem zapytałam
Dzwoneczki liljowe:
Komu kwitną nieposiane
Te kwiatki majowe?

Na to one: "Dla Najświętszej
Panienki rośniemy,
Pod Jej stopy na ołtarzach
Wszystkie skryć się chcemy."

Ptaszki także powiedziały:
"My śpiewacy leśni
Wielbim dobroć Stwórcy Pana
W naszej rzewnej pieśni."

Tylko człowiek nie pamięta
Celu swoich dróg,
Żyjąc tak jakby nie wiedział
Że nań patrzy ... Bóg!