Rycerz Niepokalanej - Marzec 1924
RN 3/1924
33 Tajemniczość we wierze
Rycerz Niepokalanej
36 Niewola Zakonnych Ślubów
J. A.

Spotkałem się z mędrcem jednym, co usiłował mi udowodnić, że wiązanie się ślubami po zakonach jest nierozumne i poniżające, bo wprowadza niewolę.

38 Miłujący Marję nie może być potępiony

Tekst św. Alfonsa Liguoriego.

39 Z wdzięczności

Z cyklu "Niepokalana pocieszycielką ludu polskiego".

44 Jestem niewierzącym
M. K.

Na podstawie rozmowy z akademikiem w grudniu 1920 r