PODZIĘKOWANIA
Drukuj

GRODNO.

Składam serdeczne dzięki Matce Najśw. za łaski mi wyświadczone, a mianowicie za dopomorzenie mi w nauce. życzę żeby każdy czytał "Rycerza Niepokalanej" i w tym celu, aby mogli i biedni to pisemko czytać składam 3.000.000 Mk., jako ofiarę na nakład tego pisemka dla biednych.

Ucz. IV klasy. Państw. Gimnazjum. M. L.

ROGOŹNO, 5. 2. 1924.

Dziękuję Najświętszej Pannie Marji, że moja mamusia jest zdrowszą i proszę żeby Niepokalana P. Marja była taką dobrą i łaskawą i zupełnie uzdrowiła moją mamusię, która przez 3 miesiące choruje na różę. Jako ofiarę posyłam 500 tys. na "Rycerza Niepokalanej" dla biednych, bo więcej nie mam.

Stanisław Roskosz

Uczeń kl. III szkoły ćwiczeń

przy Państw. Seminarjum naucz.

SKOKI, 14. 1. 24.

Stosownie do uczynionej obietnicy składam publicznie Najświętszej Pannie Marji Niepokalanej najserdeczniejsze dzięki za wysłuchane prośby i składam 500.000 tyś. (pięćset tysięcy) na "Rycerza Niepokalanej" żeby szerzył Jej królestwo w śród zbłąkanych.

Przy tem proszę was o wpisanie mnie na członka Milicji Niepokalanej i przysłanie mi dyplomika i Medalika Cudownego.

Malarz Wiktor