Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1938
RN 7/1938
193 Pocieszycielka strapionych (podziękowania)

Niepokalana kruszy zlodowaciałe serca, Nawrócenia za przyczyną Maryi, Serce Maryi czułe na ból rodziców, Mistrzyni cnót nie szczędzi łask, Pokora i ufność wyjednują łaski, Wiara i modły gorące leczą z choroby, Dwa puklerze szczególnej opieki.

201 Zdecydowanie brońmy religii w szkołach
Nauczyciel

Znakomity pisarz i wychowawca naszego narodu, Sienkiewicz, pisał kiedyś, że oświata bez religii może wychować tylko bandytów i złodziei. Doświadczenie życiowe w pełni potwierdziło ten pogląd.

203 Cierpienie w życiu katolika
Bata

Łatwizna życiowa, chęć użycia, jak widzimy, ma dostęp do krytyki odnośnych rozporządzeń Kościoła. Jednym nie przypada do gustu, że w tym dniu muszą pościć, innym nie podoba się przepis nakazujący wysłuchania Mszy św. - bo na to trzeba pewnego wysiłku.

205 Niestrudzona walka przynosi szczęście
Pm

Na ogół za mało znamy sami siebie. Nieodpowiedni sposób reagowania z naszej strony na różne zewnętrzne podniety uważamy przeważnie za coś, czego zmienić niepodobna.

207 Dni tryumfu Najświętszej Eucharystii

Znaleźliśmy nad Dunajem głęboką cześć ku Najśw. Eucharystii, dziecięcą miłość ku Najśw. Pannie i wiarę, ożywiającą wszystkie czyny prywatne i publiczne ludu węgierskiego.

211 Matka Maria Franciszka Siedliska

Założycielka zgromadzenia sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu