Rycerz Niepokalanej - Marzec 1928
RN 3/1928
66 Nasza nadzieja
Maria Kaczyńska

Wiersz

68 Jeszcze trwa okrutne prześladowanie w Meksyku

Meksykańskie czasopisma niekatolickie, jak n. p. "El Universal" z dn. 24 ub. m., podają dokładne sprawozdanie, załączając przytem fotografje, o bohaterskiej śmierci dwóch męczenników za Wiarę, braci Pro.

73 Z sowieckiego piekła na łono Ojczyzny

Przeżycia Księży-Męczenników w czerwonej Rosji.

74 Powołania zakonne i nawrócenia

Znany w szerokich kołach naukowych chirurg włoski, dr. Riccardo Pampuri, złoży wkrótce śluby zakonne w kościele San Orsola w Brescia, w Lombardji, wstępując do zakonu Bonifratrów.

76 Jak spędza Ojciec św. Pius XI dzień powszedni.

Jedno z pism parafjalnych rzymskich ogłosiło niedawno pod tym tytułem porządek dnia, jakiego się trzyma Ojciec św. w zwykłe dni tygodnia.

78 Krótkie sukienki i tańce powodem gruźlicy

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono znaczne powiększenie się liczby zgonów wskutek gruźlicy wśród młodych kobiet pomiędzy 16-ym a 26-ym rokiem życia.