"Rycerz" wśród żołnierzy
Drukuj

BAGIEŃSKI OTTON, ppłk., Grodno, Ogrodowa 3.

Grodno, dn. 20 stycznia 1928 r.

Do Wydawnictwa "Rycerz Niepokalanej".
Przewielebnych OO. Franciszkanów
NIEPOKALANÓW Teresin k. Sochaczewa (Wr.)

Z racji trzechlecia łaskawego i bezinteresownego nadsyłania broszurki poświęconej Niepokalanej naszej Przenajświętszej i Niepokalanej Marji Panny, chciałbym wyrazić swoje podziękowanie za pamięć, jak i podziw dla niestrudzonego podbijaniu i zawojowywania serc dla naszej Orędowniczki i Królowej, oraz wytrwałej pełnej poświecenia pracy na polu Miłości i Bojaźni Bożej.

Lecz jakże zazdroszczę Przewielebnym Ojcom plonu, tak obfitego i miłego dla serca, który zbieracie...

Jak Wasze słowa i modlitwy zamieszczane w "Rycerzu Niepokalanej" podbijają i trafiają do serc - nawet niewiernych, daje najlepszy dowód osobiste spostrzeżenie, wśród własnych żołnierzy...

Za nadejściem świeżego numeru "żołnierza Niepokalanej" - żołnierze bez względu na wiarę, a więc: prawosławni, ewangelicy i nawet żydzi, z takim zajęciem i skupieniem pochłaniają treść broszurki, że wzruszenie mnie ogarnia, jak Słowo Boże i prawda wiary są przecież potężne i jak wielki wpływ wywierają na ludzi!

Wówczas zrozumiałem, jak błogosławioną placówką dla wiary naszej jest wydawnictwo Przewielebnych Ojców... dlatego też z tem większą prośbą zwracam się o dalszą pamięć o nas, - życząc jednocześnie, by jaknajliczniejsze zastępy "Rycerzy Niepokalanej" garnęły się do stóp Jej, składając w dani miłość bez granic... trwałą jak opoka... na której oprą się i strzaskają wszelkie burzycielskie wichry i która zwycięży zło na ziemi!

Dowódca III.-81 p. p.
Bagieński, podpułkownik


Dn. 6 lutego b. r. odprawiła się MSZA ŚW. w intencji Dobrodziejów "RYCERZA" przed Cudownym obrazem M. Bożej "Smętnej Dobrodziejki" w Kościele OO. Franciszkanów w Krakowie"

O.A.K.