Rycerz Niepokalanej - Luty 1924
RN 2/1924
20 Dlaczego dobrzy cierpią?
M. K.

Nie ma więc co zazdrościć tym ludziom złym, którym dobrze się powodzi, owszem powinni się oni bardzo bać, by to nie była juz zapłata za trochę dobra, które zdziałali.

24 Słodka Nadzieja nasza

Tekst św. Alfonsa Liguoriego.