Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1924
RN 4/1924
49 Dążenia Milicji Niepokalanej

Mowa O. Jerzego na zwyczajnym miesięcznym zebraniu Milicji Niepokalanej w Poznaniu

57 Nie zachwiał się
Frater

Z cyklu "Niepokalana pocieszycielką ludu polskiego".