Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1923
RN 4/1923
53 Pośredniczka wszystkich łask

Św. Alfons Liguori

55 O kościele narodowym
Jan Pawlak
59 Z kronik franciszkańskich - Poznań

W Krakowie, w klasztorze franciszkańskim, na korytarzu wisi portret franciszkanina; w jednej ręce trzyma on laskę i koszyk, a w drugiej niewielki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.