Okładka II
Drukuj
Podziękowanie.

Wywiązując się z uczynionej obietnicy składam publicznie »gorące podziękowanie Matce Najśw. Niepokalanie Poczętej za łaskę polepszenia stanu zdrowia i za liczne pomoce duchowne. Na wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" załączam.10.000 Mp.

O modlitwę proszą:

A. L. o zdrowie dla syna, N.N. o spokój dla duszy (3.000), W. O. o dary Ducha św. i wedle intencji (5.000), N. N. za rodzinę (3.200), N.N. o powołanie dla syna (1.000), T. J. by móc [módz] zamieszkać bliżej kościoła (1.000) i M. D. o nawrócenie brata (1.000).

Program M. I.

"Ona zetrze głowę twoją". (Gen. III. 15.)
"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie". (Off. N. M. P.).

"Z serca błogosławimy członkom milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga" (+ Adam Stefan).

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "0 Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" (można dodać na końcu i szczególne jakieś intencje). 2) Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan. warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik Cudowny".

UWAGA: 1) Środki (pod nr. III) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Prz. Sercu Pana Jezusa, aby jaknajwięcej dusz jaknajściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

UWAGA: 1) Każdy ksiądz, należący do Milicji Niepokalanej, może także i innych do niej przyjmować. Dyplomiki i medaliki wysyłamy na żądanie bezpłatnie, by wszyscy, nawet najubożsi mogli do niej należeć; na okrycie zaś kosztów przyjmujemy dobrowolne ofiary od nowowpisanych.

Odpowiedzi

Mielniczuk J. (Midcze). Pieniądze (1.500 Mp.) otrzymaliśmy.

Sankowski S. (Dziewieniszki). Istotnym warunkiem należenia do Milicji Niepokalanej jest oddanie się N. Marji Pannie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach do nawrócenia i uświęcenia jaknajwięcej dusz. Działalność jej ma być nie tylko odporna, ale przedewszystkiem zaczepna. Prenumeraty ustalić obecnie nie podobna. Dopłat nie żądamy licząc raczej na opatrznościową ofiarność.