Okładka I
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Dowiadujemy się, że National Luteran Council w Ameryce przeznacza 625.000 dolarów na odbudowę i akcję pomocniczą w Europie; zjednoczone zaś sekty luterskie w Północnej Ameryce zebrały już 13.800.000 (!!) dolarów na cele religijne. Wobec takich środków materjalnych nie trudno zrozumieć, jak pisma heretyckie mogą za bezcen lub całkiem zadarmo wciskać się do warsztatów, biur i pod polską strzechę. Serce boli na taki widok. Tembardziej, że mimo zupełnie bezinteresownej pracy z naszej strony, nie jesteśmy w stanie konkurować z nimi, bo wygórowane ceny papieru, poczty i przyborów drukarskich na to nie pozwalają. Mimo to jednak przeznaczamy już teraz pewną ilość egzemplarzy z napisem: "Przeczytaj i daj drugiemu" na bezpłatne rozdanie. Numery te niech się dostaną do rąk tych, którzy stronią od Kościoła, albo do niego nie należą. Ktoby, zwłaszcza z członków Milicji miał sposobność wręczyć "Rycerza" takim ludziom niech się zwróci do nas po te egzemplarze. Zamożniejszych zaś prosimy, by dla zbawienia dusz, przez Niepokalaną, dopomogli nam w pokrywaniu kosztów. Rachunki wyrówna Niepokalana - po śmierci.

Na "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mp.:

N. N. 5.000, N. N. 11.000, N. N. 5.000, Ks. Bukowski 800, Baranówna K- 1.300, Dubas I. 4.500, Dzuwa M. 5.000, P.P. Franciszkanki 10.000, Górnik F. 300, Ks. Gumbaragi K. 8.500, Grahanówna A. 5.000, Godlewska W. 300, Ks. Jełowicki 1.400, Kalinowski F. 300, Krauze J. 300, Ks. Kwiatkowski S. 2.000, Langenfeld J. 400, Lubińska M. 200, Lewicka A. 3.800, Łukiewicz 1.400, Lisowski K. 1.800, Łodowska E. 1.800, Miszczyńska A. 3.800, Nikiel K. 200, Ks. Osmóski 800, Prosinska M. 4.000, Piotrowski M. 8,800, Palinowska F. 400, Ks. Poniatowski 3.800, Prenumeratorzy z Mieściska 5.500, O.O. Reformaci (Chocz) 800, Rzepus K. 400, Rączkówna A. 800, Ks. Rychlik J. 800, Ruskę M. 1.800, Sokorówna K- 1.000, Sitkiewiczówna O. 1.200, Skocek J. 1.100, Skipkarjuk H. 800, Kś. Sobański 400, Stelmaszykówna 400, Suski S. 800, Szczerski N. 5.000, Stanisz J. 5.000, Szyszka J. 400, Szpakowski A. 800, Ks. Tokarski M. 1.809, Trzoskowa 1.000, Tomek A. 3.800, Ks. Wolski J. 2.800, Widełka J. 1.800, Ks. Dz. Wiśnewski 6.000, Zazirówna M. 400, Ks. Zieliński J. 1.800, Ks. żurowski 8.800.

Łaskawym Ofiarodawcom niech Niepokalana, zwłaszcza w ostatniej godzinie, wynagrodzi.