Rycerz Niepokalanej - Luty 1931
RN 2/1931
34 Modlitwa
Zofja Niedźwiecka

Wiersz.

34 Coś niecoś o Lourdes
S. N.

Nasze skromne pisemko, szerzące cześć Niepokalanej, często myśli swoich pobożnych czytelników kieruje tam, gdzie Przeczysta Dziewica najobficiej rozsypuje łaski. Taką placówką, gdzie Niepokalana szczodrze szafuje łaskami - to Lourdes.

38 Zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy

Pewien kapłan i zakonnik z północnej Ameryki, pisze co następuje: Jeden z członków naszej gminy, rodem francuz, już od 30 lat nie przyjmował świętych Sakramentów i jeszcze w tym roku nienawiść swą ku Kościołowi przez to objawił, że swoje najmłodsze dziecko pomimo wszelkich próśb i upomnień, odebrał ze szkoły parafjalnej i oddał je do szkoły bezwyznaniowej.

40 Przemówienie Ojca Św. do pielgrzymki śląskiej
Red.

Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie!" 14.

44 Wspomnienia pośmiertne po O. Alfonsie

Te słowa radości przypomniały mi brak ukochanego przez wszystkich naszego byłego Przełożonego i Redaktora "Rycerza Niepokalanej" - O. Alfonsa Kolbe, który złożony ciężką chorobą po kilkudniowych bardzo przykrych cierpieniach poszedł po nagrodę do Niepokalanej dnia 3 grudnia ub. r.

47 Co piszą nasi z Japonji

Z listów misjonarzy z Japonii.

48 Nieco z listów napływających do Niepokalanowa

Jakże się cieszę niezmiernie, że cześć Niepokalanej w parafji widzewskiej utrwali się za pośrednictwem "Rycerza Niepokalanej". Uczyniłem wszystko, aby obficie udał się zasiew propagandowy.