Modlitwa

Niepokalana! do stóp Twych schylona
Połę Twego płaszcza całuję ze łzami,
O Matko Święta i Błogosławiona,
Pośpiesz z pomocą, zmiłuj się nad nami!

Tyle jest nędzy i tyle podłości
I łez niewinnych ciągle płynie morze,
O Pani nasza, Ty mocą miłości
Zbolałym duszom wskaż nadziei zorze!

Niepokalana! rąbkiem Swojej szaty
Dotknij się, Matko, krwawej ducha rany
I ukojenia rzuć nam zbawcze kwiaty,
Niebieski słońca promień daj świetlany!

My z ziemi cierpień, smutku, udręczenia,
Przesiąkniętej potem i skropionej łzami,
Niesiem Ci Pani bólów swych brzemienia
Ach ulżyj Matko, zmiłuj się nad nami!