Rycerz Niepokalanej - Luty 1923
RN 2/1923
17 Kościół a socjalizm

Klasa robotnicza była w większej części upośledzoną, a socjalizm się za nią ujął, ale ubolewać należy, że uderzył w Kościół, usiłuje wydrzeć robotnikowi, a nawet dziecku najdroższy skarb wiary i najwznioślejsze a wrodzone ideały.

21 Z podróży
M. K.

Za towarzyszów podróży miałem tym razem trzech żydów, dosyć inteligentnych. Wszczęła się rozmowa o religii i Bogu. Istnienie pierwszej przyczyny wszechrzeczy uznawali wszyscy...

23 Z Komargrodu

Następujące zdarzenie opowiada naoczny świadek ks. Klemens Jarocki, były duszpasterz KomargrodzieW pofranciszkańskim kosciele, będącym obecnie cerkwią prawosławną był na ścianie wymalowany obraz Matki Bożej. Do obrazu tego tamtejszy lud miał wielkie nabożeństwo, ale to wlaśnie drażniło bardzo tamtejszego popa Janickija.

24 Jakiego lekarstwa powinna używać dusza, żeby ją własne upadki i niedoskonałości nie pozbawiły pokoju

Jedno miłosne zwrócenie się do Pana Boga więcej znaczy i więcej duszy pomoże niż te wszystkie smutki i refleksje, badania i rachowania się z sumieniem, zwłaszcza w kwestii zwykłych powszednich grzechów.

26 Marja ucieczką grzeszników

Jedno jeszcze mu zostało: oto przez pamięć na matkę i obietnicę złożoną przy jej śmierci - odmawiał czasem "Pod Twoją obronę". Ale to go od hulaszczego życia nie powstrzymało.

29 Świętokradztwo
A. K.

Jezus jak za życia doczesnego, tak i za eucharystycznego życia wszystko dla nauki naszej czyni: abyśmy krzywdy, obelgi i w ogóle nędze żywota cicho znosili.