Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Niech Niepokalana wynagrodzi za tak hojne ofiary na rzecz "Rycerza" i nowozawiązującej się drukami. Mamy wprawdzie trzy i pół miljona długu, ale też drugie tyle pokryły już prenumeraty i ofiary, co pozwoliło nam zaopatrzyć się w najkonieczniejszy materjał drukarski i pewną ilość papieru. Ufni w Opatrzność Bożą przez Niepokalaną mamy nadzieję, iż wkrótce wypłacimy nasz dług. - Dopokąd "Rycerz" będzie wychodził odprawiać się będzie za Ofiarodawców corocznie Msza św. w Święto Niepokalanego Poczęcia.

Prosimy: 1. o wyraźne pisanie adresów i dołączanie nazwy województwa dla ułatwienia poczcie.

2. o zareklamowanie wrazie nie otrzymania numeru (reklamacja w otwartej kopercie wolną jest od opłaty pocztowej).

3. o zaznaczanie na odcinku czekowym na jaki cel są przeznaczone pieniądze (krótkiej wzmianki się nie opłaca).

Na odnośne pytania odpowiadamy: 1) że mimo napisu "Kraków", P. K. O. przysyła nam odcinki czekowe do Grodna; 2) "Rycerz" żyje więcej z Opatrzności, niż ze ścisłości rachunkowych; za rok więc zeszły można wyrównać wedle życzenia i możliwości.

Na "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mp.:

NN (z Poznania) 1.000, N.N. (z Poznania 5.(300), ks. Batko S 800, Bezzubik J. 400, Borkowska R. 600, Budzyńska W. 500, Charabik W. 800, Cygan M. 800, ks. Dratwa 800, SS. Felicjanki 3.800, ks. Folfasiński 800, ks. Gliszczyński 3.800 Hadała A. 200, ks Dr Jetowicki E. 1.400, Kasztelan Si. 1.000, Kubacka M. 300, Knycz M. 10.000, Komornicka M. 1.300, Lisiak P. 1.500, Matczuk J 1.500, ks. Mechowski 1.200, Milczarek A. 500, Dr. Momot J. 10.000, Nieciejewska J. 500, PP. Norbertanki 300, Nutówna I 1 000, ks. Obrębski J. 500, ks. Pawłowski A. 700, ks. Prawda A. 1.800, Pudlarz B. 500, Rogiecówna M. 1.800, Siwicka M, 1 800 Spruch T. 600, Szymańska H. 600, Turska J. 800, ks. Wojciechowski A. 3.800, Zajdel J. 800, ks. żółtek J. 800, żuławska H. 3.800.

(c. d. n.)

Łaskawym Ofiarodawcom niech Niepokalana, zwłaszcza w ostatniej godzinie, wynagrodzi.

O modlitwę proszą:

S. M. o nawrócenie brata (of. 1.000 Mp.), J. A. o błogosławieństwo dla swoich dzieci (1.000 Mp.), M.S. o pomoc Bożą w przedsięwzięciu (1.000 Mp.), C. S. o zdrowie i szczęście (500 Mp.), M. S. o powołanie dla brata (860 Mp.), I. I. o zdrowie dziecka (1.000 Mp.).

Program M. I. [...]
Z nadesłanych do Redakcji czasopism:

L"Immacolata, periodico mensile francescano ilustrato - Catania, Chiesa S. Francesco d"Assisi dei Frati Minori Conventuali - Italia.

Viata, revista populara catolica redactata de P.P. Franciscani Minori Conventuali - Semiuarul Franciscan - Halaucesti (Jud. Roman) - Rumunja.