Rycerz Niepokalanej - Luty 1922
RN 2/1922
18 Od Redakcji
O. Maksymilian Kolbe OFMConv

Oto drugi numer "Rycerza Niepokalanej". Wyznajemy szczerze, iż zabraliśmy się do wydawania go bez żadnych funduszów: ofiary czcicieli Niepokalanej, to jedyny nasz kapitał.

19 Początki masonerji
O. W. B.

Powoli zmienił się wygląd stowarzyszenia: znalazło się tam wielu deistów i i filozofów, którzy nadali związkowi całkiem odmienne...

20 Czy każda religia dobra?
O. B. P.

Zatem ta religia opiera się na świadectwie Stwórcy, która choć jeden prawdziwy cud na swe potwierdzenie przywiedzie.

23 Pracujmy nad zbawieniem dusz!

Z listów św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

24 Ś. P. O. Marian Sobolewski
O. S. R.

Widziano go jak z zaparciem się i poświęceniem pracował prawie do omdlenia w konfesjonale czy na ambonie, jak z młodzieńczym zapałem szerzył cześć Matki Najświętszej.