Milicja Niepokalanej
Drukuj

"Z serca błogosławimy członkom Milicji Niepokalanej: walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga"

† Adam Stefan

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Mario bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami" (można dodać na końcu i szczególne jakieś intencje).

2) Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś "Medalik Cudowny".

UWAGA: 1) Środki (pod nr. III) są tylko poleceone.

2. Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym: miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć jest naszym jedynym bodźcem.

Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej

O Niepokalana...

Główny Zarząd "Milicji Niepokalanej" w Polsce:
Klasztor OO. Franciszkanów - Plac WW. Świętych 5, Kraków.