Z życia milicyjnego
Drukuj

Nowe ognisko MI. Donoszą nam z Poznania, że organizuje się tam Milicja Niepokalanej. Kierownikiem O. Bronisław Stryczny franciszkanin.

Czy tylko przypadkiem? Przy wypłacaniu drukarni za numer styczniowy "Rycerza Niepokalanej" okazał się brak 500 mp. Tego samego jednak dnia t.j. 9. I. r. b. znalazł się na ołtarzu Niepokalanego Poczęcia N. M. P. (00. Franciszkanie, Kraków), list z napisem: "Dla Ciebie Matko Niepokalana", a w nim właśnie, brakującą kwotę 500 Mp. wraz z wierszykiem, który choć słaby w układzie, przecie jako wyraz serdecznego uczucia ku Niepokalanej, tu zamieszczamy:

Kocham Cię, kocham Niepokalana,
Co dzień do Ciebie modlitwy wznoszę:
Wszak żeś Ty Matka ma ukochana,
Droższa nad wszelkie ziemskie rozkosze.
Ty wiesz, jak bardzo tęsknię do Ciebie,
Wiesz jak serdecznie Ciebie miłuję -
Kiedyż się z Tobą połączę w niebie,
I Twoją, Matko, dłoń ucałuję?
A chociaż tęsknię, a chociaż pragnę,
Jednak cierpliwie czekać tu muszę,
Aż Pan wyznaczy zgonu godzinę
I wyrwie z ciała stęsknioną duszę.
A póki jeszcze żyć mam na świecie,
O Matko moja, bardzo Cię proszę:
Niechże przez krótkie doczesne życie
Wszystko spokojnie dla Ciebie znoszę.
Wszystkie krzyżyki, upokorzenia
Pomóż mi znosić, Matko kochana,
Bym mogła kiedyś za te cierpienia
Wielbić Cię w niebie - Niepokalana!