Kronika religijna
Drukuj

Z Rzymu

Nowy proces kanonizacyjny. Świętość Kościoła katolickiego ustawicznie święci tryumfy. Oto dnia 23 listopada ubiegłego roku, Ojciec św. znowu zatwierdził wyrok św. Kongregacji Obrzędów, zezwalający na ustanowienie Komisji dla sprawy beatyfikacji i kanonizacji czcig. Sługi Bożego Leonarda Murialdo, założyciela Stowarzyszenia św. Józefa (ur. 26 X 1828 r. w Turynie, + dn. 30 III 1900 r. tamże).

Dekret o heroiczności cnót. Św. Kongr. Obrz. orzekła dnia 11 grudnia ubiegłego roku, że czcig. Jan Nepomucen Neumann, biskup Filadelfii, zakonu OO. Redemptorystów, odznaczał się rzeczywiście cnotami teologicznemi: wiarą, nadzieją i miłością tak Boga jak i ludzi, jak też kardynalnymi: roztropnością, sprawiedliwością, wstrzemięźliwością i męstwem - i to w stopniu heroicznym.

Nowe Kolegium misyjne. W Rzymie, gdzie tętno życia katolickiego bije najmocniej, wśród tylu kolegiów misyjnych powstaje nowe, pod wezwaniem św. Aleksego z Falkoneru. Celem jego: wychowywanie i kształcenie misjonarzy dla pracy wśród pogan, przede wszystkim w Afryce i Ameryce. Ojciec św. Kolegium to zatwierdził i pobłogosławił.

Ze świata

Ojciec św. do Irlandczyków. Z powodu polepszenia bytu religijnego i narodowego Irlandczyków, przesłał Ojciec święty temu mężnemu i wiernemu wierze ojców narodowi jak najserdeczniejsze życzenia.

Pomnik Benedykta XV w Konstantynopolu. Dziwne zrządzenie Boże: gdy dzieci Kościoła katolickiego obelgi na swego najlepszego Ojca i Pasterza miotali, gdy nawet w naszej ojczyźnie niektóre stronnictwa, mieniące się katolickimi, najohydniej w czcigodną postać Zastępcy Chrystusa plwały - niewierni i poganie, jakby dla zawstydzenia katolików, z hojnych ofiar wystawili w samem środowisku Islamu i schizmy, w Konstantynopolu, Ojcu św. Benedyktowi XV wspaniały pomnik. Napis na nim brzmi: "Wielkiemu Papieżowi. - W tragicznej godzinie świata - Benedyktowi XV - Dobroczyńcy narodów - Bez różnicy narodowości i religii - Na znak wdzięczności - Wschód - 1914-1919". Pierwszy to pomnik w stolicy sułtanów na publicznym miejscu postawiony; oby się stał pomostem, prowadzącym ku prawdzie, oby jak najwięcej zbłąkanych, ale jeszcze nie spodlonych dusz na łono troskliwej o wszystkie nieśmiertelne dusze Matki sprowadził!

"Wolność" bolszewicka. Słowa wielkiego biskupa Bougaud, że lepsza biedna religia niż brak jej zupełny, sprawdzają się właśnie na obłąkanej Rosji. Drzewo poznaje się po owocach: obaczmy owoce "wolności" bolszewickiej, weźmy choćby mordy polityczne. Otóż, jak pisze organ sowietów "Wozrożdżienie", za "przeciwrewolucyjne knowania" zostało dotychczas skazanych na śmierć: 28 biskupów, 1215 księży, 6575 nauczycieli, 8800 lekarzy 54 650 oficerów, 260 000 żołnierzy, 59 000 żandarmów, i policjantów, 12 950 właścicieli ziemskich, 355 250 pracowników na polu naukowym, 192 350 rzemieślników, 815 100 wieśniaków.

Nawrócenie. Znany poeta holenderski Fryderyk von Eeden ogłasza publicznie, że przechodzi na łono katolickiego Kościoła. A więc i wśród cywilizowanej Europy katolicyzm czyni postępy!

U nas.

Kościół na "punkcie trzech cesarzy". Książę biskup krakowski wydał odezwę wzywającą do składek na budowę kościoła pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej. Ma on stanąć na miejscu, gdzie schodziły się trzy kordony graniczne rozszarpanej Ojczyzny naszej (tak zwany "punkt trzech cesarzy") i być wyrazem wdzięczności P. Bogu za zmartwychwstanie Polski i zjednoczenie trzech zaborów.

Zgon Ojca św. Już po złożeniu numeru doszła nas bolesna wieść o zgonie Ojca św. Benedykta XV, wielkiego Orędownika pokoju, Dobroczyńcy ludzkości i Przyjaciela Polski.