Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1922
RN 12/1922
227 Dziewicy Niepokalanej w hołdzie
Z. K.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny tak słodka, a tak pełna chwały, to triumf Maryi Dziewicy! Pokorna służebnica Boża z królewskiego rodu Dawida, wyniesiona na szczyt świętości tak wielkiej, że jeden Bóg tylko przewyższa Ją jako Dawca i Źródło wszelkiego dobra.

229 "Zawzięty luter" - Katolikiem
Ks. Adolf Pleszczyński

"Przegląd Powszechny", 1894.

232 Jak wykorzystać upadki

Tekst św. Piotra z Alkantary.

235 Niepokalana pocieszycielką ludu polskiego
Frater

Było to w Boleszynie, w wiosce leżącej na południe od Lubawy, w województwie chełmińskim, skropionym obficie łzami i krwią ludu naszego, uciskanego ongiś przez wiarołomnych Krzyżaków.

259 Od Wydawnictwa
O. Maksymilian Kolbe OFMConv