Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1951
RN 12/1951
353 Niepokalana odrodzeniem dusz
Rycerz Niepokalanej

Kiedy wgłębimy się serdecznymi oczyma duszy w Niepokalane Poczęcie, odkryjemy w nim ogromną dynamikę, która usprawiedliwia w zupełności nasze nadzieje. Pozwólmy, by nam to odkrycie ułatwili wielcy czciciele Niepokalanej.

356 Podstawy nabożeństwa do Niepokalanej
O. J. M. Hupperts S.M.M.
359 Ojciec Św[ięty] przeciw nadużyciom w małżeństwie

29 października 1951 r. Papież przyjął na audiencji katolickie położne z Włoch. W przemówieniu podał chrześcijańskie zasady życia małżeńskiego i podkreślił obowiązek akuszerek trzymania się tych zasad w swoim zawodzie i szerzenia ich w swym środowisku pracy.

361 O. Kolbe w więzieniu
Ks. Konrad Szweda

Ogólnie ocenia się O. Kolbego według dzieł, jakich dokonał, stopnia gorliwości, jaką płonął i bezgranicznego zaufania do Niepokalanej, jakim się odznaczał. Nie to jest miernikiem w sprawach Bożych i manometrem uczuć religijnych.

363 Miłość braterska
G. Ambert
364 Św. Mikołaj u ubogich
S.

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest okresem ćwiczenia się w wielkiej sztuce czynienia dobrze bliźnim.

365 Z Niepokalaną u żłóbka
Wanda Łakowiczówna

Niepokalana, wiedź nas szlakiem zgłębiania tajemnic Jezusowych, byśmy - jak oddechem - żyli ich wartością.

369 Pasterze u żłóbka
Ida Kopecka

Wyobraźmy sobie ową pamiętną, piękną gwiaździstą noc betlejemską, dnia 24 grudnia.

370 Mała Woźniakówna
E. P.

Woźniak, tak zawsze sumienny w biurze, wzór pracownika, w tym ostatnim tygodniu nie poznawał sam siebie.

372 Mędrcy w pokłonie przed Panem
O. Jan Rostworowski T.J.

Mówi św. Augustyn, że dusza ludzka, o ile wierną została właściwej swej naturze, niczego na świecie tak gorąco nie pragnie, jak prawdy. Toteż w rzeczy samej od niepamiętnych czasów szukały tej prawdy umysły mieszkańców ziemi.

376 O sakramentach
S. M. Renata

Eucharystia.

380 Matka i szczęście
Szczęśliwy syn

Wojna rozbiła niejedną rodzinę, rozbiła i naszą. Było nas dziewięcioro żyjącego rodzeństwa, dorośli lub dorastający w chwili wybuchu drugiej wojny światowej

381 Refleksje sylwestrowe
kp

Św. Sylwester. Jakże nadużyto tego imienia właśnie w ostatnim dniu roku!