Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1923
RN 1/1923
Okładka
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
1 Ave Marja!

Wiersz M. Kaczyńskiej.

2 Grożące niebezpieczeństwo

Śledząc ostatnie wypadki, zdajemy sobie jasno sprawę z tego, że źle się u nas dzieje; drożyzna wzrasta z dniem każdym, kraj chyli się do ekonomicznego upadku, rząd słaby i nieudolny; czujemy, że jakaś tajemnicza ręka zawsze nam bruździ i do zguby wciąga.

5 Z podróży
M. K.

Będąc przez kilka dni w podróży często rozmawiałem o prawdach wiary z niedowiarkami i katolikami; niechaj więc choć kilka z tych rozmów "Rycerz" na swoich szpaltach powtórzy.

8 Słoneczne dusze

Są dusze, które wszędzie radość przynoszą i radość zostawiają. Radość rozwija się pod ich ręka, każde spojrzenie, każde słowo, każde choć przelotne spotkanie się z nimi jest ciepłem i jasnym jak wiosenny dzień.

9 Nawrócenie marynarza w 1908 r.

Pomiędzy starcami, przebywającymi w naszym zakładzie był także starszy pensjonowany marynarz, który przez 38 lat pełnił służbę na okręcie.

13 Znaczenie modlitwy w życiu
A. K.

Od kolebki aż do grobu modlitwa wywiera potężny, choć tajemniczy wpływ na życie człowieka. I od kooebki, aż do grobu człowiek jej łaknie i żywiołowo do niej się wyrywa - stąd całe życie modlić się winien.