Okładka
Od Wydawnictwa.

Podczas nowenny i oktawy uroczystości niepokalanego Poczęcia przy pomocy Niepokalanej udało nam się nabyć, chociaż za pożyczane pieniądze, maszynę drukarską, a obecnie stopniowo dokupujemy czcionki i niezbędny materjał drukarski. Obecny też numer, jako pierwszy odbity na tej maszynie, uległ zwłoce i wielu niedokładnościom.

Obiecana Msza Św. za dobrodziejów "Rycerza" odprawiła się dnia 8-go grudnia.

Prosimy o wyraźne wymienianie przy adresowaniu: Administracja "Rycerza Niepokalanej*.

Na "Rycerza Niepokalanej" złożyli:

NN. 3000, NN. 200, NN. 1000, NN. 1500, Boczarski 400, Buczkiewicz M. 300, Chodorowski R. 120. Pr. O. Cyman Wawrzyniec 100 doi. amer.. Czajkowska P. 11000, ks. Czapla 1000, Dobija Fr. 400, Dzieci Marji (Pleszów) 1000, Fusko A. 1000, Giaro J. 600, ks. Godzinski R. 1500, ks. Gorczyca E. 800, Hischtinówna J. 800, 1. R. 2000, Jankowski B. 5000, Janiakówna Z. 100 , Jurkiewicz P. 270, Kaczyńska M. 800, Klimczak R. 600, M. Kończą 40000, Kwietniewski J. 800, Matkowska A. 10000, Mirodzka J. 1000, Nowakowski A. 500, Pancerzówna M. 2800, Prenumeratorzy z Sędziejowic 300, Przęczka M. 6800, Rabiszek F. 1000, Rażmianka A. 4000, Raczkowska M. 2000, ks. Sarosik W. 2000. O. Serafin Majcher 30 lir., Skórzak Fr. 600, Skórzak M. 600, ks. Skroba Fr. 120, Słonik A. 600, ks. Stefan J. 2000, Szpara J. 500, Terlecka R. 1000. (Ciąg dalszy w następnym numerze).

Łaskawym Ofiarodawcom niech Niepokalana, zwłaszcza w ostatniej godzinie, wynagrodzi.