Kronika
Drukuj

Ze świata

Stolica Apostolska w obronie chrześcijan w Turcji. Pod koniec listopada zwołano do Lozanny konferencję, aby na niej załatwić szczególnie sprawy wschodnie. Stolica Apostolska, która zawsze stała na straży prawa i wstawiała się za uciemiężonymi i teraz za pośrednictwem swego nuncjusza wystosowała notę do konferencji, w której przedstawia bardzo ciężki los ludności chrześcijańskiej w Turcji. Nawet chrześcijanie, przebywający w Konstantynopolu znajdują się w niebezpieczeństwie. Wielu z nich opuszcza kraj, lecz wszyscy nie mogą tego uczynić, gdyż ci, którzy opuszczają Konstantynopol muszą zobowiązać się, że już nie wrócą, a majątki ich są skonfiskowane. W najgorszem położeniu znajdują się Ormjanie, którzy nie mają przedstawicieli i nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. Stolica Apostolska prosi usilnie konferencję Lozańską o natychmiastowe zarządzenie dla udzielenia pomocy nieszczęsnej ludności.

Katolicyzm Mussoliniego. Wódz faszystów (farzystów) włoskich Mussolini, który wyrwał swój kraj z zamętu bolszewizmu, zwraca uwagę świata już od szeregu miesięcy. Jest to człowiek otwarty; co myśli, to śmiało wypowiada; więc nie kryje się również ze swojemi przekonaniami religijnemi. Wyjawił on swoje przekonanie w Lozannie. Jestem - mówił - głęboko religijnie usposobiony. Religja jest siłą podstawową. Jestem przeciwnikiem wszelkiej demokracji antyklerykalnej i ateistycznej, która jest już zresztą przeżytkiem. Katolicyzm stanowi wielką potęgę duchową i moralną.

A jednemu ze sprawozdawców angielskich pokazał Nowy Testament, który przy sobie nosił i rzekł; "Oto najmądrzejsza książka, jaką znam". O pracy zaś swojej mówił: "Wszystko co poczynamy, poczynamy z myślą o Bogu i o duchach 500000 naszych poległych".

Katolicyzm w krajach pogańskich

Prof. Kitlizko podaje ciekawą tabelę w "Teologisch-praktische Quartalschrift" o stanie katolicyzmu w krajach pogańskich.

Ilość mieszkańców Katolików Kapłanów 1 Katolik na pogan 1 Kapłan
na kat.
1 Kapłan na mieszk.
Japonia 60,000,000 83,000 197 723 421 304,000
Korea 18,000,000 92,000 92 197 1,000 195,000
Chiny 400,000,000
do 450,000,000
2,062,000 2,412 198
do 218
855 165,000
do 186,000
Indie Wsch. 42,000,000 1,231,000 1,483 34 830 28,000
Indie Zach
i Ceylon
320,000,000 2,913,000 3,280 110 888 97,000
Afryka 161,000,000 1,961,000 2,109 82 927 76,000
Oceania 4,000,000 200,000 416 20 485 9,700

Ks. arcybiskup Cieplak znowu uwięziony. Ks. arc. Józef Cieplak wraz z ks. prałatem Budkiewiczem, oraz kilkunastoma innymi księżmi katolickimi w Petersburgu został pociągnięty przed sędziego śledczego trybunału rewolucyjnego do odpowiedzialności za "przestępstawa" wobec władzy sowieckiej, przew. w art. 16. 62, 69, f 119, które pociągaja za sobą ciężkie kary aż do rozstrzelania włącznie. Śledztwo zostało ukończone. W tych dniach ma być wręczony akt oskarżenia, a potem odbędzie się sąd podobny do tego jaki był stosowany przy skazaniu duchownych prawosławnych.

U nas

Djezezja śląska. Na Śląsku Cieszyńskim i Górnym, należącym do Polski, mieszka ok miliona katolików. Śląsk Cieszyński obejmuje 35 parafii i przeszło 100000 katolików. Górny zaś liczy 126 parafii, i według spisu z roku 1910 - 790520 katolików. Przedtem tworzył on cześć diecezji wrocłwskiej. po przyłączeniu tej dawnej naszej dzielnicy do Polski, Stolica Apostolska mianowała najpierw ks. Kapicę delegatem biskupa wrocłwawskiego, a teraz ks,dr. Hlond Salezjanin, kapłan górnośląski, został mianowany samodzielnym administratorem polskiej djecezji śląskiej z pełną władza biskupia i bez jakiejkolwiek zalezności od narazie od zamiaru udzielenia ks. aministratorowi konsekracji biskupiej, lecz stolica Apostolska wyraźnie sobie zastrzegła konsekrację, gdy będą tego wymagały i pozwolą warunki. Tymczasem wyposażono ks. administratora we wszelkie przywileje i honory biskupie, czyniąc go samodzielnym arcypasterzem.