Rycerz Niepokalanej - Maj 1922
RN 5/1922
83 Cześć Matki Bożej w życiu Kościoła.
B. P.

Cześć oddawana Najświętszej Maryi Pannie tak jest nierozłączną z czcia Chrystusa, ze kto uchybia w drugiej, pierwszą zaniedbuje.

91 Początki życia duchownego, w mistyce Jana von Ruysbroeck † 1381.
D. W.

Chrystus woła nas ku sobie. Wszystkie cierpienia i bóle nasze wszystkie oświecenia i natchnienia to głos Chrystusa.

93 Marja

Św. Bernard (Homilia II De beata Virgine).

95 O badaczach pisma św.
Jan Pawlak

Przyjęto mnie tam z wielką radością i bez trudności uznany byłbym za członka "czystej wiedzy i prawdy" gdybym tylko zgodził się był na stopniowe, powolne, a nie szybsze oświecanie się w nowych prawdach.