Od Wydawnictwa.
Drukuj

Koszta papieru i druku znowu tak gwałtownie się podniosły, że przy dotychczasowych dochodach i datkach "Rycerz Niepokalanej" utrzymać by się nie zdołał. Prenumeraty jednak mimo wszystko nie podwyższamy, gdyż krok ten mógłby uniemożliwić nabycie miesięcznika tym licznym ubogim, co z każdą mareczką liczyć się muszą - czytelnikom zaś "Rycerza", co w lepszym stanie majątkowym się znajdują, pozostawiamy dobrowolne podwyższenie prenumeraty wedle ich możności: bo drogą ofiary wydawnictwo nasze weszło w życie i z ofiar dobrych serc przedewszystkiem żyje. Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mkp. ogłaszamy poniżej; prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur. Niep. Pocz. N. M P. Msza św.

P. T. Prenumeratorów nowo się zgłaszających zawiadamiamy, że numer marcowy już się wyczerpał, więc służyć nim nie możemy; o ile jednak zdołamy odebrać go od hurtowników, zaległość wyrównamy. W związku z tem upraszamy tych, co otrzymują "Rycerza" hurtownie na wysprzedaż, by wszystkie nie rozsprzedane numery, a zwłaszcza marcowy, zechcieli odesłać nam w dobrym stanie i odpowiedniem opakowaniu, by nie poniszczyły się w drodze. Ewentualne koszta można odciągnąć przy wyrównywaniu rachunku.

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Prenumeratorów i Dobrodziejów.

Przy hurtównem zamówieniu (najmniej 10 egz.) dajemy 10% opustu; uiszczamy go dodatkowemi numerami.

Na nakład "Rycerza Niepokalanej" złożyli:

N. N. 1000 Mkp., N. N. 200 Mkp., N. N. 500 Mkp., N. N. 1000 Mkp., N. N. 500 Mkp., N. N. 100 Mkp., N. N. 1000 Mkp., N. N. 1000 Mkp., N. N. 300 Mkp., Ks. Chmiel Jan 300 Mkp., Ks. Chrapią W. 500 Mkp., Ks. Chrucki Józef 140 Mkp., Dolna Marja 200 Mkp., Gackówna Antonina 200 Mkp., Ks. Godziński Rafał 220 Mkp., O. Janicki Zygmunt (prow. OO. Ref) 5000 Mkp., Jankowska Stefanja 530 Mkp., Ks. Dr. E. Jełowicki 220 Mkp., Kotarba Anna 1000 Mkp., Kruk Michał 220 Mkp., Ks. Kruzer Tomasz 100 Mkp., Ks. Krzywkowski Stanisław 400 Mkp., Ks. Kwiatkówski Stefan 790 Mkp., Kociszewski S. 220 Mkp., Matkowska Anna 1000 Mkp., Mirochna Wojciech 250 Mkp., Mochowa Leokadja 125 Mkp., Ks. Muszyński 220 Mkp., Pawlak Jan 220 Mkp., Ks. Pawłowski Aleksander 430 Mkp., Ks. Pieńkowski Bolesław 220 Mkp., Perówna Zofja 120 Mkp., Porębska Marja 270 Mkp., Ks. Prawda Jan 720 Mkp., Przechodzeń Antoni 130 Mkp., Pudlarz Bronisław 600 Mkp., Ks. Rajkowski Paweł 600 Mkp., Ks. Ramocki Józef 500 Mkp, Sikorski 1000 Mkp., Inż. Sobolewski Feliks 5000 Mkp., Ks. Szczepanik W. 220 Mkp., Stelmaszykówna 190 Mkp., Ks. Szymkowicz M. 1000 Mkp., SS. Służebnice Serca Jez. (w Karczówce) 590 Mkp., Ks. Wójcik Michał 220 Mkp., Żurawska Helena 290 Mkp.

Za łaskawe ofiary składamy serdeczne przez Niepokalaną Bóg zapłać.