Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1922
RN 4/1922
59 Jak zwalczać masonerię (3)
O. A. K.

Oto przede wszystkim uzbroić się w pancerz mocnej wiary, aby pociski wolnomularstwa odbijały się od umysłów naszych nie wyrządzając nam szkody.

62 Czy potrzeba religji?
B. P.

Czy ludzie niereligijni mogą być bezwzględnie uczciwymi? Zdaje mi się, że nie. Któż to bowiem jest uczciwym? Ten kto wypełnia wiernie swe obowiązki.

68 Pobożność.

Św. Franciszek Salezy ("Filotea").

70 Rozwój i postęp.
K. C.

Ojcowie nasi bardzo starali się o doskonałość, a my potomkowie tych wielkich przodków, spokojnie spoczywamy na laurach ich świętości, chętnie chlubimy się ich sławą, sami jednak gnuśni, żadnej cegiełki nie dokładamy do tego doskonałości.

72 Po wojnie
A. K.

Wiersz

78 DZIAŁ MILICYJNY.
S. I. R.