Od Wydawnictwa
Drukuj

Łaskawym ofiarodawcom niech Niepokalana wynagrodzi, gdyż od darów zawisł los pisma. Na sam miesiąc marzec wystawiono nam w drukarni nadspodziewanie rachunek na przeszło 100 000 Mp. Gdy się policzy jeszcze opakowanie i pocztę, to dosyć ciężko, - ale w Bożej Opatrzności nadzieja.

Ponieważ nasza poczta nie zawsze dokładnie służy, prosimy wszystkich, którzy nie otrzymają numeru, by przysłali reklamację. W otwartej kopercie wolną jest ona od opłaty.

Prosimy wreszcie o szerzenie "Rycerza Niepokalanej" i zyskiwanie nowych Prenumeratorów.

Przy hurtowym [hurtownem] zamówieniu (ponad 10 egz.) dajemy 10% opustu; opust ten uwzględniamy od razu [od razu] przy wysyłce [z] dodatkowymi [dodatkowemi] numerami.

P. T. Prenumeratorów upraszamy, by przy zamówieniach zbio-rowych zaznaczali na odcinku czekowym (względnie przekazie) ile i jakich numerów "Rycerza" sobie życzą.

Dla Ameryki spuszczamy przedpłatę o połowę.


Na nakład "Rycerza Niepokalanej" złożyli:

N. N. 5000 Mkp., N. N. 180, N. N. 500, N. N. 200, N. N. (z Kielc) 1000, Andrysik Edmund 1000, Ks. Dr. A. Bieleniu 1000, Burkowski Jan 200, Dobija Cecylia 500, Ks. Dąbrowski Wincenty 320, Giaro Julian 130, Grela Andrzej 100, Ks. Gronwald Tadeusz 1000, Jakubowicz Maksymilian 120, Jarosz Wwonika 130, Kiebusińska N. 560, Kubacka Maria 200, Ks. Lubecki Ignacy 2000, Łukaszkiewiczówna Helena 1000, Madziarzowa Stanisława 200, SS. Marjanki (z Warszawy) 2500, Mokrzyski Józef 290, Nowakówna Wiktorja 500, Nowakowski A. 430, Leokadja Pawłowska 500, Ks. Pełczyński Jan 1000, Piotrowicz M. 120, Piotrowska M. 100, Ks. Rafa Józef 220, Ks. Rogulski 600, Ks. Jan Rud. van Roy 500, Rzepecka Wanda 100, Samoczkówna Józefa 120, Ks. Siderewicz 120, Skripkanik Anna 500, Ks. Śliwa Stanisław 300, SS. Slu-żebnice Serca Jezus. 350, Ks. Tokarski Michał 220, Wanat Jakób 100, Ks. Wojciechowski 200, Wojtanówna Maria 200, Walczakowa Zofia 290.

Za łaskawe ofiary składamy serdeczne przez Niepokalaną Bóg zapłać.