Autor

B. P.

Prawdopodobnie o. Bonawentura Podhorodecki OFMConv
Artykuły
Czy potrzeba religji? (Kwiecień 1922, s. 62)
Kościół a Państwo. (Lipiec 1922, s. 143)
Uwagi o dzienniku katolickim (Luty 1925, s. 41)
Postęp (Maj 1925, s. 102)
Czy cuda są możliwe? (Czerwiec 1925, s. 139)
Prasa katolicka w Hiszpanji (Marzec 1926, s. 79)