Rycerz Niepokalanej - Kwiecień-Maj 1951
RN 4-5/1951
97 Nasz hołd dla Królowej maja
Rycerz Niepokalanej

Już od Wielkanocy radośniej biją serca, z każdym dniem wiosny i z każdym nowym świętem przybywa wesela, a teraz gdy nadszedł błogi maj, zda się nam, ze cały ten miesiąc to najcudniejsze i najradośniejsze święto.

99 Niepokalana - Wybranka Trójcy Świętej
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
99 Mój wywiad z Pszczołą
W. M.

Jeżdżą teraz rozmaici autorzy na wsie, żeby potem pisać książki o życiu naszych dzielnych rolników, więc i ja wyjechałem. Ale mnie interesuje przede wszystkim życie religijno-moralne wsi.

102 O Matko Boża, bądź Matką moją
Ks. St. Szymała

Odwiedziłem raz znajomego zakonnika. Był to starzec bardzo poważny, szczególniejszy czciciel Maryi.

103 Maryja Matka kapłanów

W napomnieniu apostolskim "Menti nostrae", skierowanym 23 września 1950 r. do kleru całego świata, Ojciec Święty kilkakrotnie zachęca kapłanów, by po synowsku kochali Niepokalaną.

104 Łza matki
Wanda Łakowiczówna

Zaczerwienione od bezsenności oczy, twarz pobladła i owiana smutkiem od zmęczenia. Pochyla się nieustannie nad bielą kołyski. Szeroko rozwarte niepokojem źrenice śledzą bacznie każdy głębszy oddech uśpionego dziecka. To Matka.

107 Majowe kwiecie
Franciszek Jotte

Wiersza.

108 Przymierze z Niepokalaną

Wielcy apostołowie doskonałego nabożeństwa do Najśw. Maryi Panny, jak św. Ludwik Grignion, O. Wilhelm Chaminade, O. Maksymilian Kolbe, lubili przedstawiać całkowite oddanie się Niepokalanej w formie przymierza z Maryją, podobnego do tego, jakie naród wybrany zawarł niegdyś z Bogiem.

109 Idźcie do Królowej świata
"Marie"

Maryja - Królową świata, bo Matką Jezusa, Króla wiecznego i Pana wszechrzeczy.

113 Któż by śmiał przypuścić?
O. Maksymilian Kolbe OFMConv
114 Za te łaskę zapłaciłam sercem
L. I.

Od zarania swego życia do lat dwudziestu byłam jak ten piękny strumyk, wartko płynący do celu, jak ta lilia biała, nie splamiona grzechem i miła samemu Bogu. Czułam się najszczęśliwszą na świecie, bo w moim sercu mieszkała łaska Boża.

116 Niewierny Tomasz
W. Ł.
117 Wiara musi być rozumna

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe był to człowiek boży całą swoją istotą. Treścią jego życia i motywem wszystkich jego czynów i całej działalności był Bóg, w którego wierzył i którym żył.

121 Miłosierny Samarytanin
Jerzy Andrzej Górski

Ludzie idący do łagiewnickiego kościoła omijali starannie jeden ze stojących na placu budynków. Nie o budynek jednak chodziło im, gdy gwałtownie odwracali głowy zbaczając z wytyczonej drogi.

122 Niedzielny przedświt
Wanda Łakowiczówna

Wśród uczniów Jezusowych napięcie przygnębienia dochodziło do zenitu. Zdawało się, że serca ich nie mogą, nie powinny aż tyle cierpieć. Że to jest absurdem, wbrew naturze wytrzymać taki cios; przeżyć to wszystko, co dotąd przeżyli.

124 Młodość jak wielka przygoda
Michał z Kalisza

Jestem młody. Dopiero wchodzę w życie. Chciałbym od tego czasu postępować tak pięknie, bym nie żałował młodości. Chciałbym użyć młodości jak nikt.

127 Czystość można i trzeba zachować

"Czy młodzież może zachować przed małżeństwem zupełną czystość?" Na to pytanie odpowiada O. Jakub Pujiula w książce z 1948 r. "De medicina pastorali recentiores quaestiones quaedam exponuntur".

129 W wigilię 10-tej rocznicy

Jesteśmy w przededniu 10. rocznicy śmierci Ojca Maksymiliana Kolbego. Czarem swej postaci zdobywa cały świat, przyciągając go jeszcze silniej niż za życia ziemskiego do Niepokalanej. Przytoczymy niektóre wyznania.

130 Głosy o modlitwie

Ostro napadano na słynnego uczonego M. Contardo Ferrini, profesora prawa rzymskiego w Pawii, że się za wiele modli.

131 Dla sprawy pokoju
Jan Archita

U wierzących troska o pokój winna nadto być wzmocniona chrześcijańskim poczuciem religijno-moralnym.

132 Z łakomczuchami nad stawem
Ewa Z-a.

Jestem młodą mężatką, kocham dzieci, ale jakoś Pan Bóg nam ich odmawia, lubię więc gdy do nas, do ogrodu przychodzą dzieci sąsiadów.

135 Praca chrześcijanina
Jan Archita

Życiem ludzkim rządzi naturalne i powszechne prawo pracy. Nie trzeba dowodzić, czym ona jest w życiu jednostek i zbiorowości, czym jest dla dobrobytu i kultury, bo jej przednie miejsce i rola jasne są dla każdego.

136 Rok święty trwa

W styczniu br. Ks. Arcybiskup Stefan Wyszyński, Prymas Polski (a podobnie i inni biskupi polscy) wydał odezwę w sprawie Roku Świętego.

137 Miłosierdzie Boże bez granic
S. Józefa Menendez

O Boże pełen miłosierdzia i miłości! Bądź siłą słabych, światłem zaślepionych, przedmiotem miłości dla dusz!

139 Nowy Franciszkanin na ołtarzach
J. W.

15 kwietnia br. w Bazylice Watykańskiej odbyła się beatyfikacja O. Franciszka Antoniego Fasaniego.

141 Matka nauczycielka religii katolickiej

Jeszcze raz pragnę cię - Matko Droga - zachęcić: Ucz swoje dziecko religii.

148 Nad wodą...
Eugeniusz Paukszta
153 Starość - wiek święty
Kazimierz Sośnicki

Odwiedziłem niedawno dziadka moich przyjaciół. Mieszka wraz z rodziną, od paru miesięcy niedomaga. Zastałem go w złym usposobieniu. Był przygnębiony.

155 Odwiedziny
A. P.

Przez kilka lat za ścianą mego pokoju w sąsiednim mieszkaniu znajdował się "pokój kawalerski". Mieszkał w nim nieznany mi człowiek, który lubił "życie towarzyskie". Co najmniej raz na tydzień przyjmował gości i urządzał "przyjęcia".